DIGITAL UPPMÄTNING MED 3D-LASERSKANNING

Layher 3D-scanning

Precisa underlag för projektering av ställning med LayPLAN CAD

Den ideala förutsättningen för att implementera Layher SIM® (Ställnings Informations Modellering) är en 3D-modell av objektet som ska ”kläs“ med ställning. När det gäller historiska byggnader, kyrkor, broar etc. saknas ofta ritningsunderlag med den tydlighet och noggrannhet som krävs, vilket försvårar eller ibland t.o.m. omöjliggör en kvalitativ projektering av ställning. För att ändå kunna mäta dessa objekts faktiska förhållanden erbjuder Layher nu digital uppmätningar med en 3D-laserskanner, vilket öppnar för nya möjligheter för projektering. 3D-laserskanning genererar precisa underlag som kan användas för ställningsprojektering i LayPLAN CAD och integreras i planeringsprocessen hos Layher eller hos kund. Detta gör att ställningskonstruktioner kan anpassas digitalt och optimeras till de verkliga förhållandena. Planeringen och kontroll på den ”digitala tvillingen“ resulterar i en hög grad av transparens och planeringssäkerhet vad gäller material, kostnader och deadlines, vilket i sin tur skapar en konkurrensfördel.

Användningsområden för 3D-laserskanning:

  • Ställning till historiska byggnader, kyrkor, broar, statyer m.m.
  • Ställning till industriapplikationer
  • Ställning till varvs- och flygindustri
  • Ställning till evenemang för att klarlägga omgivningen på evenemangsplats

3D-laserskannern kan användas inomhus och utomhus; skanning är möjlig även i totalt mörker (t.ex. i en panna). Den maximala räckvidden är ca 100 meter.

Fördelar med 3D-laserskanning från Layher

  • Tillförlitliga underlag genom närmast exakt 3D-laserskanning
  • Räckvidd omkring 100 meter
  • Kan användas såväl inomhus som utomhus
  • Omarbetning av skanning av Layher för användning i LayPLAN CAD
  • Integration i Layher SIM®
  • Säker planering med avseende på deadlines och kostnader

Layher erbjuder fastpris för 3D-laserskanning. Leverans sker i enlighet med ABK 09. Kontakta oss för mer information.