Digital uppmätning med 3D-laserskanning

Den ideala förutsättningen för att implementera Layher SIM® (Ställnings Informations Modellering) är en 3D-modell av objektet som ska förses med ställning. När det gäller historiska byggnader saknas ofta ritningsunderlag med den tydlighet och noggrannhet som krävs, vilket försvårar eller ibland omöjliggör en kvalitativ projektering av ställning.

För att ändå kunna mäta dessa objekts faktiska förhållanden erbjuder vi digital uppmätningar med en 3D-laserskanner, vilket öppnar nya möjligheter för projektering. 3D-laserskanning genererar precisa underlag som kan användas för ställningsprojektering i LayPLAN CAD och integreras i planeringsprocessen hos dig eller oss. Detta gör att ställningskonstruktioner kan anpassas digitalt och optimeras till de verkliga förhållandena. Planeringen och kontroll av den ”digitala tvillingen“ resulterar i en hög grad av transparens och planeringssäkerhet vad gäller material, kostnader och deadlines, vilket i sin tur skapar en konkurrensfördel.

Kontakta oss

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR 3D-LASERSKANNING:

  • Ställning till historiska byggnader, kyrkor, broar, statyer m.m.
  • Ställning till industriapplikationer
  • Ställning till varvs- och flygindustri
  • Ställning till evenemang för att klarlägga omgivningen på evenemangsplats

3D-laserskannern kan användas inomhus och utomhus; skanning är möjlig även i totalt mörker (t.ex. i en panna). Den maximala räckvidden är ca 100 meter.

FÖRDELAR MED 3D-LASERSKANNING FRÅN LAYHER

  • Tillförlitliga underlag genom närmast exakt 3D-laserskanning
  • Räckvidd omkring 100 meter
  • Kan användas såväl inomhus som utomhus
  • Omarbetning av skanning av Layher för användning i LayPLAN CAD
  • Integration i Layher SIM®
  • Säker planering med avseende på deadlines och kostnader