Nyheter

3D-skanning för ställningsprojektering med laserprecision

Laserskanning av ett objekts geometri renderar en realistisk ställningskonstruktion i 3D. Indatan är ett punktmoln från skanningen, vilken används som utgångspunkt för det arbete som utförs i Layhers mångsidiga mjukvarusystem LayPLAN SUITE. 

– När du har ett projekt där det finns lite eller ingen dokumentation kan en skannad 3D-modell av byggnaden vara ett kraftfullt verktyg. Många gånger handlar det om historiska byggnader som kyrkor, men även industribyggnader, kraftverk, broar och andra byggnationer. Vi utför laserskanning i 3D för alla typer av byggnadsställningskonstruktioner, oavsett komplexitet, säger Camilla Borghi, projektingenjör på Layher.

Camilla Borghi, projektingenjör på Layher.

3D-laserskanning fångar byggnadens exakta geometri på millimeternivå. Den digitala modellen kan exporteras till Layhers integrerade programvarulösning LayPLAN SUITE som inkluderar alla LayPLAN-program, verktyg, plug-in och gränssnitt, vilka kan interagera med varandra. Den sofistikerade mjukvaran innebär att hela processen från skanning via bearbetning av data och export av 3D-punktmoln till Layplan CAD tar en arbetsdag. Därefter börjar arbetet med planering och design.

Ställningslösning och materiallistor i realtid
Grundplaneringen görs med fördel i LayPLAN CLASSIC. När den huvudsakliga indatan angivits får den som uppför byggnadsställningar ett förslag som inkluderar förankringar, stagning och skyddsräcken på bara några sekunder. Samtidigt genereras en detaljerad materiallista i realtid. Datan kan användas för omarbetning och mer detaljerad ställningsprojektering i Autodesk AutoCAD tack vare Layhers plug-in LayPLAN CAD. Genom hela processen kan konstruktioner av byggnadsställningar anpassas och optimeras digitalt till de faktiska förhållandena, genom en drag-and-drop-funktion, vilket är både enkelt och tidssparande. Prisinformation, vikt, geometri och all annan information finns samlad för det specifika projektet.

– Under planeringsfasen har du möjlighet att identifiera och därmed undvika risker i förväg, i stället för att behöva göra justeringar på plats och därefter införskaffa och ordna leverans av nytt material utifrån justeringarna. Under monteringsfasen vet ställningsmontörerna precis hur ställningsmodulerna ska sammanfogas. Att redan från start ha en lösning som du vet är genomförbar och säker är tidseffektivt och lönsamt, säger Camilla Borghi.

Laserskanning av ett objekts geometri renderar en realistisk ställningskonstruktion i 3D.

LayPLAN CAD – flexibelt, säkert och ekonomiskt
Utöver ett omfattande komponentbibliotek har konstruktörer tillgång till funktioner som gör det snabbt och enkelt att infoga och sammankoppla komponenter. Överföring till visualiserings- eller animeringsprogram är också möjligt. Det förenklar samordning med andra aktörer, kan användas för kollisionskontroll och för simulering av byggskeden. På så vis kan varje projekt planeras ekonomiskt, anpassas till specifika krav och presenteras professionellt för kunder.

– Vi förser kunden med en 3D-modell där de kan se ställningsmodellen i kombination med punktmolnet, vilket ger en imponerande bild av hur ställningssystemet och den omgivande ytan skulle se ut i verkligheten, säger Camilla Borghi.

“ATT REDAN FRÅN START HA EN LÖSNING SOM DU VET ÄR GENOMFÖRBAR OCH SÄKER ÄR BÅDE TIDSEFFEKTIVT OCH LÖNSAMT.”

3D-skanning av anrikt hotell 
Hon berättar om ett minnesvärt uppdrag där Layhers 3D-skanningar var avgörande för ett lyckat resultat.

– Vi fick i uppdrag att skanna Elite Hotel Savoy i centrala Malmö inför en kommande fasadrenovering. Hotellet är en gammal byggnad utan vare sig dokumentation eller ritningar, vilket inte är en bra utgångspunkt när man ska planera för byggnadsställningar. Att använda 3D-skanning var en framgångsfaktor i detta fall, eftersom vi kunde fånga en exakt bild av byggnaden, där allt registreras, exempelvis tornet och den ojämna fasaden med överhäng och balkonger. I stället för att göra en grov uppskattning kunde vi presentera en detaljerad lösning anpassad för byggnadens och fasadens geometri, inklusive rätt mängd material.

En 3D-skanning av Elite Hotel Savoy i Malmö.

Support och utbildning
Vi erbjuder både teoretiska och praktiska utbildningar på Layher Säkerhetscentrum i Upplands Väsby, som gör att dina anställda har den senaste kunskapen för framtida uppdrag. På Layhers hemsida finns även nedladdningsbara guider för varje LayPLAN-modul. Våra tekniska samordnare och teknisk chef ger personlig support vid frågor om köp, installation, funktioner, licensiering med mera, och våra säljare svarar gärna på frågor om utbildning och licensiering.

Fakta:
Program: LayPLAN Classic, LayPLAN CAD
Millimeterprecis 3D-inmätning
Räckvidd omkring 100 
Kan användas inom- och utomhus
Kan användas i mörker
Omarbetning av data för användning i Autodesk AutoCAD
Integrerad med Layher SIM
Kompatibelt med hela LayPLAN SUITE

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB