Ny fabrik i tyskland
Nyheter

Sömlös produktion säkras i ny, miljöklassad anläggning

I tyska Güglingen-Eibensbach, där all tillverkning av Layhers ställningsmaterial sker, står en ny, innovativ galvaniseringsanläggning färdig: Plant #3. Denna ultramoderna anläggning om 140 000 m2 (14 hektar) gör det nu möjligt att möta den ökade efterfrågan av säkra ställningssystem globalt – samtidigt som strikta miljöskyddskrav uppfylls med god marginal.

– Som världens största tillverkare av ställningssystem vill vi arbeta proaktivt för att säkerställa pålitliga leveranser och därmed säkra våra kunders affär. Utöver att möta upp kundbehovet är Plant #3 en anläggning där vi genom modern teknologi ligger i framkant vad gäller hållbarhet och klimatomställning, säger Gustaf von Segebaden, VD på Layher Sverige.

Ökad kapacitet med toppmodern teknik 
Avancerad teknik som en datorreglerad zinkbeläggningsugn och ett automatiserat kransystem säkerställer sömlös drift. Den årliga galvaniseringskapaciteten kan nu öka från 170 000 till hela 290 000 ton.

Varmförzinkning, som utförs i 440 –460 (°C) graders värme, ger ett överlägset antikorrosionsskydd för stålkonstruktioner. Den förzinkade ytan innebär att metallnedbrytningsprocesser sker mycket långsammare, vilket borgar för hög kvalitet och lång livslängd hos Layhers ställningssystem. I förlängningen ökar det säkerheten på byggarbetsplatser där Layhers ställningsmaterial används.

Uppfyller miljöskyddskrav
Innan anläggningen togs i drift genomgick Plant #3 rigorösa miljökonsekvensutredningar. Genom analyser har man kunnat säkerställa att påverkan på den omgivande miljön är försumbar. Filtreringssystem och inkapsling av anläggningen medför en utsläppsbegränsning, där man håller sig långt under satta gränsvärden. Layher följer även strikt lagar om utsläppskontroll och miljöskyddskrav. 

Hög energieffektivitet
Produktionsanläggningen är konstruerad för att hålla hög energieffektivitet. Miljöaspekten avspeglas konkret i bland annat ett solcellssystem som reducerar användningen av fossilt bränsle, åtgärder för återvinning av spillvärme och maximerad isolering. 

– I en tid där tillverkningsindustrin globalt möter utmaningar som balans mellan tillväxt och hållbarhet är Layhers Plant #3 en förebild för andra att ta efter, säger Gustaf von Segebaden.

Gustaf von Segebaden, vd för Layher AB

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB