Nyhet

Affärsmodell med hållbarhet i fokus

Hållbarhet har varit en central del av vårt familjeägda företag i decennier och är en av vår tids viktigaste frågor. Som ledande tillverkare av ställningssystem strävar vi kontinuerligt efter att bevara miljön genom att ta ansvar för hela vår produktion och logistikkedja.

– Hållbarhet är inte bara en del av vår strategi, det är kärnan
i allt vi gör”, säger Gustaf von Segebaden, vd.

På Layher börjar hållbarhetsarbetet redan vid ritbordet. Våra ingenjörer har minskad resursanvändning och utsläppsbegränsning med i beräkningarna från första designidé. Resultatet är ställningssystem av högkvalitativt stål som kan återvinnas till 95 procent.

– Våra ställningssystem är byggda för att användas och återanvändas under många år, vilket minskar både resursanvändning och koldioxidutsläpp. Lägre vikt minskar dessutom utsläppen från transporter, säger Gustaf von Segebaden.

Produktion i Tyskland

Alla våra produkter tillverkas i Tyskland med modern teknologi, där vi säkerställer så hög hållbarhet och minimal miljöpåverkan som möjligt. Moderbolaget är certifierat enligt flera internationella standarder: ISO 14001 för miljöledning, ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 50001 för energiledning, vilket är en kvalitetsstämpel som visar att vi möter gällande lag- och regelkrav, men även våra egna höga ambitioner.

Hållbarhet i praktiken

Vår verksamhet genomsyras av hållbara affärsmetoder som är förankrade i vår strategi, och våra mål för att skydda miljön och stödja ekonomisk hållbarhet är högst konkreta. Inom 5–10 år ska våra fabriker täcka 25 procent av vår bruttoenergikonsumtion med förnybara källor, 70 procent av allt stål vi använder ska vara kolreducerat och 20 procent av vårt råmaterial kommer att transporteras med tåg. Några exempel på klimatåtgärder vi har genomfört så här långt är att våra fabriker har reducerat mängden avfall och avloppsvatten till ett minimum genom sluten återvinning, installerat uppemot 15 000 solcellsmoduler, minskat antalet lastbilstransporter av farligt gods, utnyttjat nästan all spillvärme från kompressorer och reducerat komponentvikten med 10 procent, vilket minskar vårt CO2-avtryck.

– Hållbarhet är en resa och våra ambitiösa mål är milstolpar på vägen mot en grönare framtid, säger Gustaf von Segebaden.


Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB