ALLROUND FW FACKVERKSSYSTEM

Allround FW fackverkssystem har utvecklats för att göra Allroundsystemet ännu mer mångsidigt. Detta nytillskott till Allround består av ett modulärt fackverkssystem som helt och hållet är integrerat i Allroundsystemet med standardiserade systemmått.

Fördelar med Allround FW Fackverkssystem

Fackverksstruktur med tre grundläggande komponenter:
Fackverkssystemet består av endast tre grundläggande komponenter. Komponenterna kan lyftas för hand och ansluts med bult och sprint. All stagning i sidled åstadkoms genom standard-Allroundkomponenter.

  • Allround FW-stolpe
  • Allround FW fyrkantshorisontalstag
  • Allround FW gängstång

Hög bärförmåga
Den höga bärförmågan åstadkoms dels genom att höghållfast stål används i komponenterna, dels genom att komponenterna passar perfekt in i Allroundsystemets systemmått, vilket innebär att laster överförs centrerat och på mest gynnsamma sätt. Dragstången med justerbar vantskruv innebär stora fördelar, t.ex. när högre strukturer ska byggas. På så sätt kan ogynnsam nedböjning undvikas. Dragstänger kan monteras korsvis för att tillåta både tryck- och dragkrafter.

Enkel transport och montering
Den modulära designen av Allround FW fackverkssystem möjliggör flexibla höjder, bredder och längder för perfekt anpassning till laster och geometriska förhållanden. Det innebär också att systemet är lätt att transportera och montera, tack vare skruvfri montering och låg vikt. Eftersom den tyngsta komponenten väger endast 17,4 kg kan montage utföras för hand.

Fullt kompatibelt med Allroundsystemet
Allround FW fackverkssystem kan kombineras fullt ut med Allroundsystemets komponenter. Det kan plankas in och förses med räcken för högsta säkerhet. Tack vare att Allround FW-stolpen är försedd med kransar och kan byggas ut både uppåt och nedåt med Allroundställning tillgodoses de mest skiftande krav.

Obegränsade användningsområden
Allround FW fackverkssystem är mångsidigt och kan nyttjas för obegränsade tillämpningar, som t.ex. arbetsplattformar med hög spännvidd, som stödbalk, broar, som utkragning i fasad- och arbetsställningar, som hängställning under broar. Man kan också bygga takstolar för väderskyddstak med höga spännvidder.

Är du intresserad av att veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Artiklar från Högaktuellt

FILM OM ALLROUND FW Fackverkssystem

Vid renoveringen av Östermalms Saluhall skapades en 918 m2 stor överbryggning på 11 meters höjd ovanför golvet. Överbryggningen bar upp hela den 15 m höga undertaksställningen från vilket takfackverket från 1888 renoverades.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna. Oavsett om du har frågor om våra produkter, teknisk support, beräkningar, information om evenemang eller annat – tveka inte att höra av dig till oss.

Lär dig mer

Vi erbjuder teoretiska och praktiska utbildningar, där du kan ta del av våra innovativa och beprövade lösningar inom byggnadsställningar, väderskydd, formställningar och eventsystem.