Nyhet

Kyrktak renoveras varsamt från smart arbetsställning

Taket på Caroli kyrka genomgår en varsam renovering. Vilket innebär att det sluttande mintgröna taket och det spetsiga tornet inte får belastas. Malmö Ställningsservice och Layher har tillsammans löst utmaningen hur man undviker dessa laster genom FW-systemet.

CAROLI KYRKA I MALMÖ HAR ANOR FRÅN 1880-TALET OCH LIGGER I DE TIDIGARE MEDELTIDA KVARTEREN. Kyrkan avsakraliserades 2010 och genomgår från hösten 2020 en totalrenovering som ska resultera i att byggnaden kan användas till företagsverksamhet, exempelvis kontor och handel.

Malmö Ställningsservice fick frågan i början på 2019, om det ens var möjligt att bygga en arbetsställning som inte belastade taket. Planen var att hela klimatskalet skulle renoveras och taket utmärkte sig särskilt som känsligt för belastning. Företagets VD Peter Jovanovic och Layhers tekniska chef, Per Hammar möttes i februari detta år utanför kyrkan och diskuterade olika lösningar vilka senare blev ett underlag för anbud inför renoveringen.

Allround FW svävande ställning vid renovering av Caroli kyrka
Ställningsförslag i 3D från Layhers tekniska avdelning.

– Första förslaget med fyra stolpar och FW-balkar var dock långt ifrån den slutgiltiga lösningen, men något att börja med. Fastighetsägaren Klövern AB gav uppdraget till Helsingborgs Byggplåt AB som anlitade oss, då projekterade vi arbetsställningen detaljerat tillsammans med Layher. Lösningen blev för oss mer avancerad än vad vi trott från början, vi har inte använt oss av FW-balkar tidigare. Men vi har löpande fått bra stöd av Layher, inte minst från Torbjörn Lexander. Under projektet har vi lärt oss så mycket även om det har kostat oss en del tid och investeringar, men vi tror att detta kommer ge ringar på vattnet, förklarar Peter.

”Det var ett enormt precisionsarbete som vi lyckades med”

Precision på hög höjd
Peter och Daniel Gutowski, arbetschef på Malmö Ställningsservice, förberedde sig och sina montörer minutiös inför montaget. De hade många överläggningar och granskade ingående komponenter, diskuterade hur montaget steg för steg skulle genomföras, hur laster kunde fördelas och typ av kran. Utrymmet runt kyrkan var mycket begränsat och FW-broarna var som 1,5 gånger 20,79 meter samt 1,5 gånger 22,70 meter och vägde mellan 6 och 9 ton.

Genom utskrivna ritningar och digitala 3D ritningar tog Malmö Ställningsservice sig igenom förberedande montage på mark, via kran och på ställning och Layher bidrog med beräkningar, ritningar och initial handledning på plats.

– Vi hade support på vägen. Torbjörn på Layher kom till Malmö när vi skulle montera FW-balkarna och lyfta dem och vi tog även hjälp av en utsättare som märkte ut tornens plats. För den tuffaste utmaningen var att sätta ut de fyra stämptorn på exakt rätt plats vid sidor om kyrkan, och att sen pricka in FW balkarna på de spirorna uppe på 20 meters höjd. Och det med ett par millimeters marginal, det var ett enormt precisionsarbete som vi lyckades med, berättar Peter.

Peter Jovanovic, vd på Malmö Ställningsservice

– Vi var fyra montörer som monterade torn, broar och fasadställning. Det var väldigt trång runt kyrkan. Den mobilkran vi hade klarade inte att lyfta balkarna alltför långt ut från sin bas därför fick vi vid några tillfällen flytta kran och FW-balk i flera steg. Till exempel monterades två av balkarna före klockan 06 på morgonen, för att inte störa trafiken. Balkarna lyfte vi upp på 20 respektive 23 meters höjd, säger Daniel.

Daniel Gutowski, arbetschef på Malmö Ställningsservice

– Vi behövde vara exakta och följa varje steg av montaget noggrant med stöd av både ritningar på papper och de digitala 3D-ritningarna via länk. Om det var några delar som montörerna behövde kontrollera så kunde de bara öppna länken och zooma in på den detaljen man behövde veta mer om, tillägger Peter.

Hängställning och arbetsplan i kvadrat
Lösningen för att skapa en fri arbetsställning, som också följde kyrktaket, var de fyra stämptornen med 21 spiror i vardera tillsammans med sex FW-balkar.

– Genom ställningslösningen undvek vi all belastning på kyrktaket till följd av att vi la fyra stora kopplade FW-balkar i en kvadrat på stödtornen och två FW-balkar ovanpå kvadraten. På så vis kunde Malmö Ställningsservice både bygga hängställning nedåt och arbetsplan i kvadrater uppåt. Arbetsplanen uppåt hade mindre och mindre omkrets och följde det spetsiga tornet, förklarar Torbjörn Lexander, teknisk samordnare på Layher.

– Vi är nöjda med hjälpen och ritningarna som vi fått från Layher, en smart lösning och nyckeln till att det gick att bygga ställningar utan att belasta taket. Sen uppskattar vi att Torbjörn kom ner och stöttade oss när vi för första gången monterade FW-balken, säger Peter.

Caroli Kyrka förbereddes med stämptorn och FW-balkar för byggnation med arbetsplan.

FAKTA
System: Layher Allround, FW-Fackverksystem och stämp  
Per spira på mark: 16kN (21 spiror per stämptorn)
Yttermått på kvadraten av FW-balken: 23,9 x 23,9 meter, 23 meter över marknivå   
Högsta ställningshöjd: 48 meter  
Övrigt: Ställningen inkluderar intagsbrygga   

Foto och film: Layher AB och Malmö Ställningsservice         
Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB