INTEGRITETSPOLICY

Inledning 

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.layher.se 

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy? 

Välkommen att kontakta oss! 

Du kan nå oss genom att mejla till info@layher.se eller genom att ringa vår växel på 08-590 955 00

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter? 

Layher AB, org. nr 556277-3126, (”Layher”), med adress Box 2015, 194 02 Upplands Väsby, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Personuppgifter som vi samlar in från dig 

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter, använder vår tekniska support, använder våra tjänster, registrerar ett användarkonto hos oss, laddar ned tekniska dokument från vår hemsida, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, kontaktar vår kundtjänst, deltar på våra event eller vid andra kontakter med oss. 

 

Personuppgifter som samlas in från annan källa 

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan. 

 

 Källa för insamling Typ av personuppgifter 
Offentliga adressregister eller upplysningsföretag Din folkbokföringsadress 
Kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag Kreditvärdighet 

 

Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem 

Ändamål och laglig grund 

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på. 

 

Lagring 

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

 

Köp och beställning 

För att du ska kunna köpa och beställa produkter av oss behöver vi behandla dina personuppgifter. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet • Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans). 
• Vi bekräftar din identitet. 
• Vi administrerar din betalning. 
• Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. Bisnode, SPAR, Klarna eller liknande. 
• Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.
Laglig grund Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig. Om du agerar för annans räkning, t.ex i egenskap av representant för en kund till oss sker vår behandling med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna ingå och fullgöra köpavtalet med det företag du representerar. Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig. 
Mottagare av personuppgifter • Leverantörer av: 
o CRM-system 
o ERP-system 
o Webbplats 
o IT-tjänster 
o Adressuppgifter 
• Samarbetspartners som hanterar betalning 
Lagringstid Personuppgifterna sparas till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations-och garantiärenden. 

 

Marknadsföring och kommunikation 

För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om våra produkter och vårt företag i olika kanaler, t.ex. genom e-post, och post, vårt nyhetsbrev, olika typer av annonsering eller i sociala medier. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter. 

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längst upp i dokumentet). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i samband med det relevanta inlägget. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av marknadsföringscookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet• Vi skickar direktmarknadsföring (t.ex nyhetsbrev eller andra erbjudanden) och kommunikation om våra produkter och vårt företag via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post. 
• Vi skickar erbjudanden från samarbetspartners via post, e-post, sms eller i andra liknande digitala kanaler.  • Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event. 
Laglig grundFör vår användning av marknadsföringscookies är vår lagliga grund ditt föregående samtycke. 
För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grunder: 
Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster. 
Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. Kom ihåg att om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du alltid välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring.
Mottagare av personuppgifter• Μarknadsföringspartners
• Marknadsföringskanaler (t.ex. sociala medier) 
• Media- och webbyråer 
• Tryck och distributionsföretag 
• Leverantörer av: 
o CRM-system 
o ERP-system 
o Webbplats 
o IT-tjänster 
o E-post- och sms-utskick 
LagringstidVi kommer att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen till dess du avregistrerar dig, återkallar eventuellt lämnat samtycke eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att mejla till info@layher.se eller genom att ringa vår växel på 08-590 955 00.

 

Event

Ibland vill vi ordna trevliga event. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet• Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta, frågor eller utvärderingar.
Laglig grundVårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra event. Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig. 
Laglig grund för särskilda kategorier av personuppgifterFör detta ändamål kan vi behandla uppgifter om dina allergier (om mat ingår på eventet), dvs hälsouppgifter. Det gör vi baserat på ditt föregående samtycke. 
Mottagare av personuppgifter• Leverantörer av: 
o CRM-system 
o E-post- och sms-utskick 
o IT-tjänster 
o E-postsystem 
• Samarbetspartners för det specifika eventet
LagringstidPersonuppgifterna raderas senast 6 månader efter eventets genomförande. Särskilda kategorier av personuppgifter raderas direkt efter genomfört event. 

 

Kundserviceärenden 

Vid alla kontakter med oss kommer vi att göra vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt. Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du längst ner i denna integritetspolicy. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi behandla dina personuppgifter. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy

 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon, e-post eller i digitala kanaler. 
• Vi bekräftar din identitet. 
• Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.
Laglig grund Vårt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende. Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig. 
Mottagare av personuppgifter • Leverantörer av: 
o CRM-system 
o Ärendehantering 
o IT-tjänster 
o Webbplats
Lagringstid Personuppgifterna raderas senast 36 månader efter att ett kundserviceärende har avslutats.

 

Tillhandahålla tjänster i våra digitala kanaler 

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna använda våra digitala tjänster (t ex. vår webbplats). 

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet• Vi använder nödvändiga cookies för att kunna leverera en snabb, responsiv och säker webbplats. 
• Vi använder nödvändiga cookies för att kunna leverera särskilda funktioner som du efterfrågar. 
Laglig grund Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla våra digitala tjänster. Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig. 
Mottagare av personuppgifterLeverantör av webbplats.
Lagringstid Se vår cookiepolicy för hur lång tid cookies lagras i din enhet. 

 

Registrera och administrera användarkonto 

För att du ska kunna få tillgång till tekniska dokument avseende våra produkter via vår hemsida behöver du ansöka om att skapa ett användarkonto hos oss. I samband med detta behöver vi behandla dina personuppgifter. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet• Vi behandlar personuppgifter för att registrera ett användarkonto för dig.
• Vi behandlar personuppgifter för att kontrollera din identitet och vilket företag du representerar. 
• Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera med dig om nyheter och uppdateringar som rör ditt användarkonto. 
• Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna kontrollera vilka som tar del av och laddar ned våra tekniska dokument.
Laglig grund Vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig eller det företag du representerar möjlighet att ta del av tekniska dokument avseende våra produkter.  Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig. 
Mottagare av personuppgifter • Leverantör av: 
o Webbplats 
o IT-tjänster
Lagringstid Personuppgifterna sparas till dess att du begär att ditt användarkonto ska avslutas och upp till 30 dagar därefter. 

 

Uppfylla krav i rättsliga förpliktelser 

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om det finns särskilda skyldigheter i lag, t.ex om vi upptäcker felaktigheter i produkter. Då kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att se till att vi tar ansvar för våra produkter. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet • Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.
Laglig grund För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser. Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig. 
Mottagare av personuppgifter • Leverantör av: 
o CRM-system 
o ERP-system 
o Webbplats 
o IT-tjänster 
o Ärendehanteringssystem
Lagringstid Personuppgifterna sparas för den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns det krav i bokföringslagen om att vi måste lagra viss information om ditt köp i 7 år. 

 

Utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster 

För att kunna se till att vi kan utveckla vår verksamhet och ligga i framkant vad gäller vårt erbjudande till dig kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av statistik- och analyscookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet • Vi tar fram underlag i syfte att utvärdera de tjänster vi använder kopplat till vår verksamhet. Beroende på resultatet av analyserna kan vi vidta åtgärder som påverkar val av tjänsteleverantörer, marknadsföringskanaler eller våra tjänsters användarvänlighet. 
• Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment. 
• Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar. 
• Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt.
Laglig grund För vår användning av statistik- och analyscookies är vår lagliga grund ditt samtycke. 

För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grund: Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system. 
Mottagare av personuppgifter • Leverantörer av: 
o CRM-system 
o Webbplats 
o IT-tjänster 
o Analysverktyg 
• Undersökningsföretag
Lagringstid Personuppgifterna sparas för en tid om senast 36 månader från det datum de samlades in. 

 

Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott 

För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten i vår verksamhet, både i våra digitala och fysiska miljöer. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter. 

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet • Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser, t.ex. genom incidentrapportering. 
• Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra villkor och policyer. 
• Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång. 
• Vi utför kamerabevakning utomhus på våra depåer för att förhindra, förebygga och utreda brott.
Laglig grund Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och förhindra, förebygga och utreda misstänkta brott. Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig. 
Mottagare av personuppgifter • Leverantörer av: 
o Webbplats 
o Kamerabevakningssystem 
o IT-tjänster 
o Brottsbekämpande myndigheter
LagringstidDina personuppgifter sparas för en tid om 36 månader från utgången av det år då uppgifterna samlades in. Bilder från kamerabevakning sparas som längst i 30 dagar. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk. 

 

Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag 

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, betallösningar, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. 

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga: 


  • • tjänsteleverantörer, t.ex. Google eller Facebook 
  • • myndigheter 
  • • upplysningsföretag 
  • • revisions- och bokföringsbolag

 

Mer detaljerad information om kategorier av mottagare som får ta del av dina personuppgifter hittar du i tabellerna under punkten ovan. 

 

Tredjelandsöverföringar 

Vi och våra leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Detta kan vara när vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag enligt punkten innan. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt. 

För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem har vi därför ingått avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller kontrollerat att det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå som gäller för mottagarlandet. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

 

Kom ihåg dina rättigheter! 

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

 

Din rätt till tillgångVi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 
Din rätt till rättelseHar vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. 
Din rätt till radering och begränsningDu har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.
Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. 

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms. 
Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtyckeHar du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. 
Din rätt till dataportabilitetFör den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). 
Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndighetenOm du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via post till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via mejl på imy@imy.se 

 

Hur utövar jag mina rättigheter? 

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på info@layher.se eller genom att ringa vår växel på 08-590 955 00.
 

Policyn antagen 2023-11-01 

Ledningen på Layher AB