Allround TG 60 – formställning och stämptorn

Allround TG 60 gör det enkelt, snabbt och säkert att montera stöd för projekt inom infrastruktur och husbyggnad. Erbjuder oöverträffad flexibilitet och säkerhet genom att vara en del av Allroundsystemet.

Fördelar med Allround TG 60

  • – Få och lätta komponenter
  • – Anpassas till olika laster genom att facklängden varieras
  • – Passar in i Layher Allroundsystemet
  • – Inbyggda fallskyddsräcken och tillträdesleder

Det här är Layher TG 60
TG 60-ramarna är tillverkade av stålrör med extra hög hållfasthet och förstärkta med hörnstag. Varje spira kan belastas med upp till cirka sex ton. Diagonalstagen är svetsade mot spirorna. Detta möjliggör sju olika anslutningsvinklar mot kransen. För att överföra dragkrafter säkrar man alla ramar med låsbult. På så sätt kan tornen monteras på marken och lyftas på plats med kran. TG 60-ramarna är konstruerade symmetriskt, därför behöver man inte ta hänsyn till diagonalstagets riktning. Formställningstornen har integrerat fallskyddsräck, vilket innebär att upprätt montering är möjlig utan ytterligare tillbehör.

Säker och godkänd arbetsställning
Vi arbetar intensivt med produkter som ska förebygga fallolyckor, det gäller även för formställning. Det finns fallrisker som kan uppkomma då formställningen monteras och demonteras, precis på samma sätt som då en arbetsställning demonteras eller monteras. Dessutom används själva formställningen ofta som arbetsställning vid formbygge, armering och inspektioner. Layher TG 60 är en modern formställning som uppfyller kraven i SS-EN 12812 och fullt beräkningsbar. Den är också säker vid montage eftersom fallrisker helt kan elimineras genom att TG 60-stämptornen byggs liggande på mark och därefter lyfts med kran. Även vid upprätt montage minimeras fallriskerna eftersom systemet byggs så att det alltid finns ett förmonterat fallskyddsräcke vid montaget. Genom att integrera TG 60 med godkända plattformar, konsoler, fallskyddsräcken och trappor från Allroundsystemet så skapas en säker arbetsställning och formställning.

Din distriktssäljare

Layhers distriktssäljare ger dig de bästa förutsättningarna för projekt med formställning TG 60 och skapar möjligheter till din merförsäljning av arbetsställningar, trapptorn och väderskydd. Vill du veta mer? Kontakta oss på 08-590 955 00 eller info@layher.se.


Artiklar från Högaktuellt

FILM OM ALLROUND TG 60

I videon får du se fördelarna med TG 60 och hur du kan integrera andra Layher Allround-system.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna. Oavsett om du har frågor om våra produkter, teknisk support, beräkningar, information om evenemang eller annat – tveka inte att höra av dig till oss.

Lär dig mer

Vi erbjuder teoretiska och praktiska utbildningar, där du kan ta del av våra innovativa och beprövade lösningar inom byggnadsställningar, väderskydd, formställningar och eventsystem.