Utbildning

Vi erbjuder teoretiska och praktiska utbildningar, där du kan ta del av våra innovativa och beprövade lösningar inom byggnadsställningar, väderskydd, formställningar och eventsystem. Utbildningarna hålls i våra lokaler i Upplands Väsby.

Kontakta info@layher.se för mer information och anmälan.

Pris: 2 000 kr/utbildningstillfälle. I priset ingår utbildning kl 08-16, fika och lunch.

Med reservation för sjukdom eller för få deltagare.

Ladda ner vår utbildningsbroschyr för att läsa mer om våra utbildningar.

Produktutbildning LayPlan Classic – Digitala projekteringshjälpmedel

Med hjälp av moderna, digitala verktyg kan ställningar och andra temporära konstruktioner projekteras digitalt. Detta ger en ökad förståelse för konstruktionen hos användaren, effektivare montage tack vare tydliga underlag till montörer och kostnadseffektivare projekt då all kommunikation blir tydligare. I denna utbildning får du lära dig hur ritningar används som underlag för att med några…

Produktutbildning Allround – Mekanik, statik och tillämpningar

För tillämpningar inom såväl bygg- som industrisektorn behövs ofta ställningar och temporära konstruktioner som är mer eller mindre specialanpassade konstruktioner och inte kan likställas med en fasadställning. Exempelvis utkragningar (större konsoler med diagonalstag), intagsbryggor eller större plattformar samt överbryggningar med Allroundfackverk eller diagonalstag. Denna kurs ger dig kunskap i att förstå, anpassa och tillämpa Layhers…

Produktutbildning Allround – Fasadställning, Dimensionering och utformning

Projektering av vanlig fasadställning innebär ofta stora volymer av likartad ställning. Men det finns ett antal viktiga principer och komponenter som behöver projekteras korrekt för att bygga en säker arbetsplats för såväl ställningsmontören som användaren. Exempelvis måste spirlasten beräknas och kontrolleras mot tillåtna laster. En annan viktig komponent är förankringar som ofta utgör en kritisk…

Produktutbildning väderskydd – Keder XL

Temporära väderskydd är ofta stora och komplexa konstruktioner som utsätts för höga laster. För att garantera en säker konstruktion krävs genomarbetad projektering och korrekt montering. Kursen ger dig fördjupade kunskaper kring användandet av Layher Keder XL,såväl praktiskt montage som kunskap kring regelverk, utformning och dimensionering med hjälp av typfall. Under dagen studeras också Keder XL…