Utbildning Produktutbildning Allround – Fasadställning, Dimensionering och utformning

Projektering av vanlig fasadställning innebär ofta stora volymer av likartad ställning. Men det finns ett antal viktiga principer och komponenter som behöver projekteras korrekt för att bygga en säker arbetsplats för såväl ställningsmontören som användaren.

Exempelvis måste spirlasten beräknas och kontrolleras mot tillåtna laster. En annan viktig komponent är förankringar som ofta utgör en kritisk del av en byggnadsställning. Att säkerställa ett korrekt montage, placering och bärighet är av stor betydelse.

På den här kursen får du lära dig hur kritiska komponenter som till exempel spiror och förankringar skall dimensioneras och utformas. Samt hur detta kan dokumenteras i en dimensioneringshandling. Dessutom diskuteras terminologi, mekanik, grundläggande montageprinciper och praktiska lösningar. Utbildningen är till största delen teoretisk med lättare praktiska delar som utförs i Layher Säkerhetscentrum.

Målgrupp: Projektledare, arbetsledare med flera.

Förkunskaper: Särskild utbildning samt erfarenhet av att projektera fasadställningar.

Mål: Efter genomförd kurs har du fått fördjupade kunskaper kring projektering av fasadställningar.

Innehåll

  • Allmänna grundläggande principer för Allround som fasadställning.
  • Spirlastnedräkning. Grundläggande beräkning för kontroll mot tillåten spirlast.
  • Typfall för fasadställning. Genomgång och presentation av tillgängliga typfall för fasadställningar.
  • Dimensioneringshandling. Hur typfall kan användas för att skriva en dimensioneringshandling i enlighet med AFS 2013:4.
  • Förankringar, hur förankringar påverkar en fasadställning, förankringsmönster, produktkunskap och dimensionering.
  • Provdragning av förankringar och dokumentation av detta.
  • Hörnlösningar. Utformning av effektiva och säkra hörnlösningar. Inner- och ytterhörn, med två, tre eller fyra spiror i varje hörn – med eller utan konsol.

UTBILDNINGAR VÅREN 2024

Utbildningarna hålls i våra lokaler i Upplands Väsby.
För mer information kontakta oss på info@layher.se.

Pris: 2 000 kr/utbildningstillfälle. I priset ingår utbildning kl 08-16, fika och lunch. Med reservation för sjukdom eller för få deltagare.

Villkor