Keder XL – Väderskydd för byggställning

Keder XL är dimensionerat för att uppfylla aktuella standarder och föreskrifter för snö- och vindlaster, samt vid spännvidder över 40 meter. För att ge dig bästa lönsamhet och totalekonomi har Keder XL enkelhet som byggprincip, med färdiga lastfallsberäkningar, färre arbetsmoment och smidig montering. För rullbara tak finns ett extra lås, Keder XL lyftsäkring, som förebygger att väderskyddet förflyttas ur sitt läge vid höga vindlaster.

Kontakta oss