Projekt

God fuktsäkerhet genom tydligt föreskrivna krav på väderskydd

I stadsdelen Sandbyhov i Norrköping uppförs Estethuset, en helt ny skolbyggnad för estetiska ämnen. Genom att föreskriva ett fristående väderskydd från första spadtaget och innan betongplattan göts har projektets fuktkänsliga konstruktioner uppförts torrt och säkert.

DET GÅR ATT FÖRESKRIVA VÄDERSKYDD, DET VISAR UPPHANDLINGEN AV ESTETHUSET. Hyresgästen Norrköpings kommun och Hemsö Fastighets AB, som är både byggherre och fastighetsförvaltare, ställer höga krav på det nya Estethuset. En ”frisk” skolbyggnad som ska vara uppförd med hög kvalitet och ge en god och långsiktig ekonomi, för både fastighetsförvaltare och hyresgäst. Förfrågningsunderlaget för projektet, som är en totalentreprenad enligt ABT06, tog fasta på att säkerställa fuktsäkerheten. Både den tekniska beskrivningen (AMA HUS BCS.11) och AF-delen innehåller tydliga krav på fuktsäkerhetsåtgärder.

Dennis Kinneteg VD Projektallians
Dennis Kinneteg, VD, Projektallians

Allt oftare uppförs väderskydd innan byggnation framförallt av samhällsbyggnader. Genom att anlita ett företag som är specialister på den här typen av fuktsäkra lösningar har byggherren Hemsö fastställt hög kvalitet och säkerhet under byggnationen. Projektledaren Dennis Kinneteg, VD på Projektallians i Sverige AB, berättar:

– Det är vi tillsammans med representanter från Hemsö som har förordat och fått in väderskydd i upphandlingen – en kvalitetshöjning. Vi på Projektallians tänker mycket på arbetsmiljön och att man tar vara på det byggnadsmaterial som hamnar under tältet. I kravet för uppförandet av Estethuset har vi tagit ett steg till, vi ville inte att några plintar eller gropar skulle gjutas utan väderskydd. Det känns även som att projekt inom Norrköpings kommun föreskrivs väderskydd allt oftare och arbetas in i anbudshandlingar från början där det går, det känns som de helt enkelt höjt ribban, så nu är vi på väg åt rätt håll.

FRISTÅENDE VÄDERSKYDD
Ställningsentreprenören Libergs Sweden monterade Layhers öppningsbara väderskydd Keder XL åt totalentreprenören Peab. Det byggdes 19 meter upp till nock och de täckta sidorna blev 46 meter långa.

Stefan Fredricson, Libergs Sweden
Stefan Fredricson, Regionansvarig Norrköping, Libergs Sweden

– Väderskyddet skulle enligt byggherren vara helt fristående. Vi förankrade det med 80 stycken 1,2-tons ballast och det har stått stadigt trots vindbyar på 24 m/s. Självklart har vi på Libergs haft löpande kontroller av väderskyddet under de 4 månader det stått uppställt och kontinuerligt haft en mycket bra dialog med Peab under projektet. Vi hade de bästa förutsättningarna i och med den planering som gjordes före projektstarten av Layher och verifieringen, som de gjorde tillsammans med Peab. När vi kom igång fungerade allt som planerats på ritbordet också i praktiken med kranar och allt, förklarar Stefan Fredricson, Regionansvarig Norrköping, Libergs Sweden.

”Väderskyddet är där för att höja nivån på byggnationen.”

Estethuset Väderskyddat byggande

EN BRANSCH I FÖRÄNDRING
När det kommer till fristående väderskydd ställer sig entreprenören ofta frågan om det är görbart, och om det blir svårt att arbeta under och runt omkring väderskyddet. Det kan vara svårt att se både de kortsiktiga och långsiktiga vinsterna förrän det står på plats.

TE ansvarar för att väderskydd uppförs, med väderskydd menas mobilt vägg- och takväderskydd på räls över hela Estethuset, inga betonggjutningar fick utföras före väderskydd var uppsatt. Väderskyddet skulle vara uppsatt under hela byggperioden fram tills tätt tak.

För arbeten på den befintliga byggnaden som innebär att tak eller fasader vid fönsterbyten öppnades upp etc, måste arbetena väderskyddas mot nederbörd. Branschen är i förändring menar Dennis:

– Det är klart att det gnisslas om att arbeta i fristående väderskydd, men väderskyddet är där för att höja nivån på byggnationen. Har man inte kunskap om vad väderskydd har för mervärde så tror man att det ska bli en börda för yrkesarbetarna. Till exempel när de ska ta in bjälklag- eller väggelement så ska taket öppnas och de behöver skjuta taksektionerna.

Väderskydd förbättrar arbetsmiljön året runt och eliminerar risken med minskad produktivitet vid dålig väderlek som stark vind, regn och snö, vilket i sin tur kan leda till timmar av bortrakning av vatten från bjälklag eller snöskottning etc.

– Ur ett arbetsmiljöperspektiv är arbeten som utförs med blöta handskar och verktyg inte att föredra. Även arbeten med armering och att skruva stämp i kyla med blöta händer bör undvikas. Man förbättrar klimatet med väderskydd och det blir även renare och snyggare på byggena, förklarar Dennis och fortsätter:

– Min erfarenhet är att när man väl har fått igång projektet, så ser man också värdet av väderskyddet, det har jag även fått bekräftat av entreprenören på plats när det gäller Estethuset. De har gått från motståndare till positivt inställda.

1.3 LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH BYGGHERRENS KRAV PÅ FUKTSÄKERHET
Det finns en mängd lagar och förordningar som innehåller krav på fuktsäkring, byggnaders inomhusmiljö och människors hälsa som direkt eller indirekt har en koppling till fuktsäkerhet. Dessa lagar, förordningar och regler är grundläggande för projektets krav på fuktsäkerhet. Nedanstående krav skall följas under hela byggprocessen.
• BBR kap 6.5 Fukt
• Fuktmätning i betong enligt RBK.
• Gällande Branschregler såsom Säker vatten, BBV, GVK och MVK.
• Planering och uppförande av väderskydd före första gjutningen med betong gällande nybyggnaden av Estethuset skall uppföras, täckning av befintligt tak samt även täckning av samtliga övriga fuktkänsliga konstruktioner skall utföras. (HUS AMA 14)
• Fuktsäkerhetsprojektering utförs enligt Bygga F eller likvärdigt.

2.2 TEKNISKA FUKTKRAV OCH KRAV PÅ AKTIVITETER
De material som används skall inte utsattas för högre fuktighet än deras kritiska RF. Konstruktioner skall utformas så att material inte utsätts för fuktighet över deras kritiska RF. För material som inte har ett högsta kritiskt RF redovisat gäller högsta tillåtna RF 75 %. Väderskydd eller likvärdigt skall användas under hela byggtiden över fuktkänsliga material.

FUKTSÄKERHETSKRAV, UTDRAG UR MATERIALLISTA TRÄ
För att undvika mikrobiologisk tillväxt: Fuktkvot <16 % under byggtid och i bruksskedet. Gäller även leveransfuktkvot till byggarbetsplatsen. Kravet innebär att materialet behöver väderskyddas under byggtiden.
• Konsekvens vid avvikelse under byggtid: Utbyte av material.
• Aktörsverifiering av att krav uppfylls: Mätresultat. Egenkontroll.

UTDRAG UR AF SANDBYHOV SKOLPROJEKT AFG.751VÄDERSKYDD
TE ansvarar för att väderskydd uppförs, med väderskydd menas mobilt vägg- och takväderskydd på räls över hela nybyggnaden av Estethuset, inga betonggjutningar får utföras före väderskydd är uppsatt. Väderskyddet ska vara uppsatt under hela byggperioden fram tills tätt tak.
För arbeten på befintliga byggnader som innebär att tak öppnas upp eller fasader vid fönsterbyten öppnas upp etc, måste dessa arbeten väderskyddas mot nederbörd.

Foto: Libergs Sweden och Magnus Strindberg Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB