Projekt

Ställningar under ombyggnation av Slussen

Sjöbergs Ställningar bygger alla typer av Layher-ställningar på uppdrag av Skanska och Implenia i samband med ombyggnationen av Slussen. Ställningar som löser behov från publika gångbroar till dykartrappor, väderskydd och trappor.

Samtliga exempel handlar om Skanskas och Implenias entreprenader vid Slussenprojektet. 3D-modeller och ställningslösningar har tagits fram av Sjöbergs Ställningar.

LOTSTRAPPA 500

Lotstrappa 500

STÄLLNINGSBEHOV: Trappa för yrkesarbetare som utgår från etablering på hög höjd och arbetar nere i Slussen.
UTMANING: Det finns många anvisade gångstråk för yrkesarbetarna i Slussen. För att minimera antalet övergångar så behövdes en bred och hög trappa för att ta sig från etableringen till arbetsområdet säkert. Utrymmet var trångt och otillgängligt och det fanns ingen möjlighet för lastbil eller kran att komma närmare.
STÄLLNINGSLÖSNING: Genom att handgripligen bära allt ställningsmaterial till rätt plats, så platsbyggdes Layhers Lotstrappa 500. Trappan används ca 300 gånger per dag.
BESTÄLLARE: Skanska

BROSTÖD MED HEAVY DUTY-TORN

Heavy Duty torn stämpställning

STÄLLNINGSBEHOV: Huset står vid en kant och behöver stöd samt anslutande gångbro. Bron är en del av en passage för allmänheten över Slussens byggområde.
UTMANING: Lösningen ställde extrema krav på bärförmåga, på en mycket begränsad yta.
STÄLLNINGSLÖSNING: Ett Heavy Duty-torn 1,09 x 1,09 meter som byggdes ca 8 meter högt.
BESTÄLLARE: Skanska

MATERIALUPPLAG

Materialupplag 500kg/m2

STÄLLNINGSBEHOV: Ställningen behövdes för att förvara material som armering utanför produktionsytan.
UTMANING: Mycket material i stål med hög vikt.
STÄLLNINGSLÖSNING: En 30 meter lång, 2 x 1,57 meter bred, Layher Allround ställning med bärighet på 500 kg/m². Ställningens översta bomlag kompletterades med tätt sammansatta formbalkar och plyfa.
BESTÄLLARE: Skanska

FW-GÅNGBRO

FW-gångbro

STÄLLNINGSBEHOV: En bro mellan byggarbetsplatsen och etablering krävdes för att yrkesarbetarna skulle ta sig säkert över den hårt trafikerade Södermälarstrand.
UTMANING: Stort avstånd mellan brons tillträdesleder och det begränsade tidsspannet för montering. Tiden för montering av bron var mycket begränsad och fick endast uföras nattetid.
STÄLLNINGSLÖSNING: Platsbygge av FW-bro; 27 meter lång och 1,57 meter bred, ca 6 meter över vägen. Vägen stängas av under några timmar genom att bron byggdes nattetid. Den kommer stå under ca 2 år och kontrolleras 1 gång/månad av Sjöbergs.
BESTÄLLARE: Implenia

ÖPPNINGSBART VÄDERSKYDD

Öppningsbart väderskydd Layher KederXL

STÄLLNINGSBEHOV: Ett helt nytt hus för tunnelbaneuppgång skulle byggas, snabbt.
UTMANING: Rysstorget, där huset skulle byggas, hade begränsad bärighet.
STÄLLNINGSLÖSNING: Ett extra rymligt fristående och öppningsbart väderskydd av Keder XL, 22 x 22 meter med en nockhöjd på 8 meter byggdes. Väderskyddets stabilitet säkrades med en kombination av ballast och stagning.
BESTÄLLARE: Skanska

ALLROUND GÅNGBRO

Layher Allroundbro

STÄLLNINGSBEHOV: En bro mellan land- och sjösidan krävdes för att yrkesarbetarna skulle över den hårt trafikerade Stadsgårdsleden. Även kranföraren behövde komma fram till kranen.
UTMANING: Trafiken och borriggarnas skyddsområde (15 meters radie) på landsidan.
STÄLLNINGSLÖSNING: Genom att bygga en Allroundbro med dubbla nedgångar på varje sida av bron kunde flödet över bron, och val av ned- gång/trappa anpassas till borriggarnas aktiviteter och skyddsområde.
BESTÄLLARE: Skanska

DYKARTRAPPA

Layher Allround Dykartrappa

STÄLLNINGSBEHOV: Dykarna behövde trappor och räddnings- plattformar för armeringsarbeten av brostöd samt gångbroar över bassängen för säkert tillträde.
UTMANING: Vattennivån i bassängen höjs och sänks ständigt. Ställningarna behöver flyttas med kran.
STÄLLNINGSLÖSNING: En lyftbar dykarställning i Layher Allround som kan kranas mellan de olika ”bassängerna”. Dykarställningen går ner drygt 1 meter i vattnet och målas i starka färger så att dykarna ska se den även i grumligt vatten. En extra bred plattform byggs vid vattenytan så att man lätt ska kunna utföra räddning och komma åt med bår.
BESTÄLLARE: Skanska

Foto: Mihhail Telkov 3D-ritningar: Jonas Isakssson Greman Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB