Väderskydd

KL-trähus under delvis fristående väderskydd

Nu tar den nya stadsdelen Kattvikskajen i Hudiksvall form. Från en historia av sjöfartshandel med export av timmer till en helt ny kustnära stadsdel med 500 bostäder, serviceinrättningar och kontor. Ett av de första trähusen som uppförs i stadsdelen är ett högt kontor med utmanande geometri – och byggs väderskyddat.

Kattvikskajen illustration arkitektkontoret Tengbom
Kattvikskajen, arkitekt Tengbom

PÅ EN HÖRNTOMT UPPFÖRS ETT KONTORSHUS I KL-TRÄ OVANPÅ ETT VÅNINGSPLAN AV BETONG. Byggnadens geometri kan liknas med ett ”v” och kommer ha en av stadsdelens högsta taknockshöjder på 20 meter. Totalentreprenören JSB antog uppdraget i samarbete med ställningsentreprenören Bergnäset Ställningsmontage som uppför arbetsställning och väderskydd.

– Fastighets AB Glysis har kravställt väderskydd av trästommen. Kontorsbyggnaden kommer bli 5 våningar hög varav bottenvåning i betong och övriga 4 våningar i KL-trä, förklarar Jimmy Wallner, entreprenadchef på JSB Construction AB.

– Vi ville ha ett extra skydd över trästommen då väderförhållandena kan skifta ganska mycket. För att undvika att få in fukt i trästommen tog vi ett beslut om att kravställa om ett väderskydd. Texten i upphandlingen kring väderskyddet var ganska generell, berättar Pär Widell, vd på Fastighets AB Glysis.

AFG. 751
Entreprenören ska sätta upp och demontera väderskydd som skyddar stommen från nederbörd till dess att tät byggnad uppnås.
Källa: Beställarens upphandling

Så kunde vi väderskydda byggnaden med smarta förankringar och ballast
Bergnäsets Mats Sättlin, ansvarig för resursoptimering och anbud, gick igenom förutsättningarna för ett fristående väderskydd genom att utgå från de typfall för väderskyddet Layher Keder XL. Det stod tidigt klart att stödställningen skulle bli alltför bred för den mark som fanns tillgänglig runt byggnaden samt att väderskydda hela fastigheten under ett och samma väderskydd skulle vara svårt att uppnå.

Mats Sättlin, Bergnäset

– Vi såg att det inte fanns utrymme för en stödställning på 7,5 meters bredd, vilket krävdes då väderskyddet skulle kunna öppnas minst 13 meter, så vi tog kontakt med Layher i princip direkt för support. Efter diskussioner med Fredrik Wik på Layhers tekniska support, och bollande med olika konstruktionsritningar, fick vi ner stödställningen till 2 gånger 2,57 fack. Detta blev möjligt genom förankringar i bottenvåningens 4,5 meter höga betongväggar och valv, innergårdens bottenplatta och 250 ton ballast i stödställningen. Vi förstärkte också med dubbla spiror de första 6 meterna i stödställningen. Totalt blev ställningen är 22 meter hög inklusive väderskydd, förklarar Mats.

”Vi förstärkte också med
dubbla spiror de första
6 meterna i stödställningen”

Bomlagen förstärktes väl där ställningen förankrades i betongkonstruktionen. Tryck och drag av ställningen beräknades slutligen till ca 33 kN i drag och till 40 kN i tryck. För att underlätta allt arbete runt montage, öppnande och senare demontering av väderskyddet fanns det i konstruktionsritningen med ett takfotsbomlag med räcken.

– Takfotsbomlaget är väldigt bra inte minst när vi i början utförde snöröjning. Det underlättar för våra grabbar vid både montage och när vi nu öppnar väderskyddet. Konstruktionen av väderskyddet är av dragspelsmodell som skjuts ut på förlängd räls. Det var Fredrik som rekommenderade lösningen och det ångrar vi absolut inte. JSB har en kran på plats och lyfter in KL-trä och annat byggmaterial löpande, berättar Mats.

Väderskyddets spännvidd minskades från 43 meter till 19,2 meter genom att dela upp kontorsbyggnaden i två etapper, taket har dessutom säkrats med lyftsäkringar. Innanför stödställning finns en inplastad arbetsställning som möjliggör väderskyddat fasadarbete och förbättrar tillgängligheten till byggnadens olika våningsplan.

– Intill kontorshuset byggs samtidigt ett parkeringshus i betong. En fördel för oss, då deras bottenplatta kunde användas av oss för montage av takstolarna till väderskyddet. Sen lyfte vi upp dem i sektioner. Parkeringshuset intill byggs snabbt så det väderskyddar på ett sätt också kontorsbyggnaden, säger Mats.

Montage av väderskydd

Tätt tak och fasadarbete klart
Fördelen med att dela upp kontorsbyggnaden i två etapper är att endast ett väderskydd behövs. Bergnäset får då möjligheten att fördela arbetat och påbörja montaget på etapp 2 av den förstärkta stödställningen, då även den består av bottenplan i betong.

– Jag räknar med att det tar 2,5 vecka att flytta över väderskyddstaket och resterande ställning till etapp 2. Det blir i stort sett ett lika stort fristående väderskydd för den etappen, omkring 48 meter långt och med den förlängda takrälsen. Spännvidden är densamma – 19,2 meter. Vi är glada att väderskyddet inte sträckte sig över hela fastigheten för i början av projektet hade vi tre stormar med vindbyar på 27 m/s. Vi är helt enkelt väldigt tillfreds, att vår kund JSB är nöjd, hjälpen från Layher, att våra grabbar tycker att det fungerat bra att följa konstruktionsritningarna, samarbetet med vår lokala leverantör av ballast och inte minst att feedback från arbetarna har varit positiv och det är de som jobbar väderskyddat, avslutar Mats.

FAKTA
System: Keder XL och Layher Allround
Mått väderskydd: 19,2 x 48,5 m på 57m räls (spännvidd x längd)
Lyftkraft: Max 64 kN i dubbelspira kompenseras med förankring och 250 ton ballast för etapp 1
Tryck mot mark: 44 kN
Fasad/stödställning: Dubbelspiror de första 6 m, från marknivå 14 m stödställning med två fack, förankrad på nivå 4 m (etapp 1), total höjd fasadställning 22 meter
Samtliga laster angivna som dimensionerande reaktionslaster.

Foto: Bergnäset Ställningsmontage    Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB