Layher Twixbeam vid Karlstad tågstation
Projekt
Allround

Unik knektlösning när Infrakraft sätter Karlstad på kartan

Med det 150 år gamla stationshuset som välbevarad mittpunkt pågår byggnationen av ett nytt resecentrum utan like. I första etappen konstrueras Trädgårdslänken – en cykel- och gångbro som ska knyta ihop stadsdelarna norr och söder om järnvägen. Resenärerna kommer att nå tågperrongerna härifrån, men får även uppleva en lummig promenad med parkkänsla, då träd planteras i trapporna och själva bron förses med växtbäddar, pergolor och sittplatser, sju meter över mark. 

– Bron byggs i två etapper, där den första är gjuten och beräknas vara klar i maj–juni. Den andra är planerad till hösten 2024, säger Claes Jansson på Infrakraft.

Inget liknande har byggts i Sverige, menar han, vilket gör uppdraget både utmanande och extra spännande. 

– Hissar och tunnlar skiljer sig från andra som jag har varit med och byggt. Det är kul med träd som växer i trappor och liknande. Ibland stöter vi på utmaningar, men vi löser det efter hand och har ett väl fungerande samarbete med både Trafikverket och Layher. 

Först i världen med knektlösning
Projektets andra del är Vikenpassagen som även den byggs i två etapper, då man vill hålla spåren öppna för trafik under arbetets gång. Tunneln kommer att breddas från dagens tre till tio meter och fungera som en länk för gående och cyklister under järnvägen, med access till perronger.

Som en del i ställningssystemet Layher Allround har den kompatibla formställningen Allround TG 60 och den mångsidiga aluminiumbalken TwixBeam spelat en viktig roll – i kombination med ett unikt alternativ till träknektar.

– I stället för att bygga i trä har Layher levererat en knektlösning som är helt ny i sitt slag. En träknekt kan man tyvärr bara använda en gång. Denna knektlösning skapad med hjälp av Layher Allround TwixBeam kan vi återanvända och den är lätt att vinkla om för användning vid olika typer av brolösningar. Vi var först med att testa den och jag är nöjd med valet, säger Claes Jansson.

Claes Jansson, platschef betong på Infrakraft

Jacob Guerrero, affärsansvarig Bygg och Anläggning på Layher, berättar mer om den världsunika knektlösningen: 

– TwixBeam är en modulär balk av aluminium med många tillämpningsområden, vilket möjliggör att vi som första företag i världen kan tillhandahålla denna knektlösning. I stället för att använda en traditionell träknekt kan man med hjälp av TwixBeam-balken bygga en optimerad formställningslösning anpassad till broar, tunnlar och passager i flera olika sektioner. Att balken kan vinklas gör det möjligt att anpassa formställningen till konstruktionens geometri och därigenom använda den som knekt. 

TwixBeam lanserades 2022 och är en optimal komponent för byggnadsställningar vid omfattande anläggningsprojekt och strukturer som Karlstad resecentrum.
– Med denna lösning har vi ännu större möjligheter att utöka vårt åtagande med helhetsansvar för projektering från mark ända upp till ytformen. Att Infrakraft litade på oss och gav oss möjlighet att testa knektlösningen skarpt vid utvecklingen av Karlstad resecentrum är extra kul, säger Jacob Guerrero.

Gott samarbete och hög kvalitet
Beslutet att välja Layher som byggnadsställningsleverantör är delvis en pris- och materialfråga, menar Infrakrafts Claes Jansson.

– Layhers material är bra att jobba med, stabilt och enkelt att bygga. Fördelarna med att kunna kombinera Allround med TG 60 gör det kostnadseffektivt.

Men han ser också ett stort värde i gott samarbete och hög kunskapsnivå.

– Det är fyra år sedan vi började samarbeta med Layher. De är lätta att få kontakt med och bra att ha att göra med. 

Karlstad är den största knutpunkten på Värmlandsbanans hårt trafikerade sträcka Kil-Karlstad-Kristinehamn. Ombyggnaden av stadens resecentrum beräknas vara klart 2027. 

Fakta Vikenpassagen och Trädgårdslänken
Uppdragsgivare: Trafikverket, Karlstads kommun
Huvudentreprenör: Infrakraft
Ställningsleverantör: Layher
Tidplan: 2023–2026

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB