Layhers byggnadsställningar vid Gustavianum
Projekt
Allround Keder XL

Historiens vingslag möter 3d-teknik

På uppdrag av Statens Fastighetsverk genomgår Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad Gustavianum en större renovering. Hyrex fick känna historiens vingslag under ett uppdrag som krävde stor aktsamhet.

– När vi skulle bygga ställning inför takbytet fanns inga ritningar. Då kontaktade vi Layher som gjorde en 3D-skanning av fastigheten, säger Emil Svensson, arbetsledare på Hyrex.

Gustavianum uppfördes på 1600-talet och har genom åren inrymt allt ifrån föreläsningssalar och bibliotek till en anatomisk teater tänkt att föra den medicinska vetenskapen framåt. Det är långt ifrån första gången den anrika museibyggnaden rustas upp. Vid en restaurering 1662–63 byggde professor Olof Rudbeck takkupolen som höjer sig över byggnadens mitt. Samma kupol omgärdas nu av Layhers väderskydd Keder XL. I samband med den nuvarande renoveringen fick huvudentreprenören ByggConstruct i uppdrag att byta tak på Gustavianum. De i sin tur kontaktade Hyrex för montering av väderskydd och ställning.

– Vi har byggt väderskydd massor av gånger, men det är första gången vi har gjort det utifrån en 3D-skanning. Layher gjorde ett förslag i LayPLAN CAD som Hyrex tog inspiration av när vi projekterade vår lösning. I samråd med deras ingenjörer diskuterade vi bästa tillvägagångssätt, säger Emil Svensson.

Emil Svensson och Jasmin Osmanovic, arbetsledare på Hyrex som ansvarat för ställningsbyggnationen.

Digital tvilling som utgångspunkt
3D-skanning är en metod som ger en exakt, detaljerad modell av byggnadsobjekt i form av ett punktmoln. Detta kan sedan används som utgångspunkt för arbete som utförs i LayPLAN CAD. Metoden är således mycket användbar vid mängdning av ställning kopplad till historiska fastigheter, där det ofta finns begränsad eller ingen dokumentation.

– Det är en stor fördel att veta hur ställningskonstruktionen kommer att se ut på förhand. Vi kan visa kunden i ett tidigare stadium hur vi har tänkt oss lösningen. Allt blir mer lättjobbat vad gäller funktionalitet, hållfasthet, exakt materialåtgång och smidiga leveranser när man har alla detaljer redan på ritningsstadiet. Och det är mycket enklare att justera mått innan än under byggets gång, säger Emil Svensson.

Fristående ställning runt kupolen
En utmaning i projektet med den byggnadsminnesmärkta fastigheten var att utkragningen och väderskyddet runt kupolen måste utformas i flera nivåer, som en prispall.

– Det var mycket fristående ställning som skulle klara stora krafter från väderskyddet, eftersom ställningen runt kupolen inte fick belasta taket. För att uppta de krafter som uppkommer monterade vi fackverksbalkar och diagonalstag, enligt Layhers ritning.

Renoveringen av Gustavianum sker både ut- och invändigt. Huvudsyftet med projektet är att förbättra klimatet för de utställda föremålen och öka utställningsytorna. När vindsutrymmen kontrollerades blev man varse behovet av en takomläggning. Att vara delaktig i ett byggprojekt med så unik historia som detta har varit speciellt, menar Emil Svensson.

– Det roligaste med hela projektet var att bygga i den anatomiska teatern med Layhers ställningar. Väldigt roligt att få delta i bevarandet av en fastighet med så stort byggnadshistoriskt värde.

Gustavianum kommer att öppna för besökare sommaren 2024.

Layher Allround Gustavianum

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB