Bild på Keder XL
Nyheter
Keder XL

Väderskyddat byggande hindrar mikrobiell påväxt

Vid byggnadsprojekt är det av stort värde att skydda byggmaterial från fukt. Snöslask och regn ökar risken för mikrobiell påväxt, vilket är skadligt för såväl byggmaterial som människor. En ny forskningsstudie av byggföretaget Skanska, finansierad av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, visar genom mikroskopering och analyser att det finns stora fördelar med att använda heltäckande väderskydd i samband med träbyggnationer.

Rapportförfattarna slår fast att ingen av de analyserade huskropparna som ingick i SBUF-studien visade på någon som helst mikrobiell påväxt, till skillnad från de provkroppar som placerats utomhus. Studien visar också att väderskydd ger stora fördelar arbetsmiljömässigt. Per Hammar, teknisk chef på Layher, har lång erfarenhet av väderskyddade byggen och vet att de ger bättre förutsättningar för hög kvalitet.

Väderskyddat byggande med Keder XL reducerar risken för mikrobiell påväxt.

– Precis som rapporten visar reduceras risken för mikrobiell påväxt, som kan visa sig först efter ett tag eller uppstå i svårupptäckta skrymslen. Det kräver åtgärdsaktiviteter som bromsar andra moment i produktionen, vilket kan bli kostsamt, säger han. Dessutom kan man diskutera hur rimligt det är att använda mögelsanering som en del av produktionsprocessen. Personligen anser jag att man i möjligaste mån bör planera så att risken för mögel inte uppstår.

Bättre arbetsmiljö med väderskydd
Utöver de uppenbara fördelarna innebär väderskyddat byggande även bättre arbetsmiljö, bättre lagringsmöjligheter och högre produktivitet.

– Väderskyddet sitter som ett jättestort tält över byggnaden. Du slipper arbetsmoment som att rengöra platsen från nederbörd eller skyffla snö. Avsaknad av is och snö reducerar dessutom halkrisken. Studier har kunnat peka på att sjukfrånvaron går ner och det blir trevligare rent psykologiskt att jobba, säger Per Hammar.

Andra fördelar är möjligheten att lagra material under väderskyddet. Det innebär att man inte alltid behöver lägga tid på att lämna den del av byggnadsobjektet där man arbetar för att hämta arbetsverktyg och material längre bort.

Att som beställare specificera behovet av väderskydd redan vid projekteringen och inte i produktionsfasen ger stora fördelar, menar Per Hammar.

Per Hammar

– Det är så pass komplexa strukturer och ofta behövs en teknisk dialog med exempelvis stomkonstruktören. Att återkoppla löpande med entreprenör och underentreprenör är mer kostnadseffektivt och ger ett bättre arbetsflöde, säger han.

Flexibla väderskyddssystem möter kundens behov
Layher har lång erfarenhet av att projektera, beräkna och skapa lösningar för effektiva väderskydd. Tack vare decennier av utveckling erbjuder de idag unika byggställningslösningar och flexibla väderskyddssystem som möter kundens behov, exempelvis vid byggnadsobjekt med utmanande geometri och byggplatser med begränsade omgivande ytor.

– Rent produktmässigt är vårt väderskyddssystem Keder XL det främsta systemet som används i Sverige vid byggprojekt med en spännvidd på cirka 10 – 40 meter. Det innebär att våra system täcker en stor del av behovet vid denna typ av projekt, avslutar Per Hammar.

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB