Layher TG 60
Stämp

Fokus på formställning: nytt team inom bygg- och anläggning

Ökad efterfrågan på formställningar på infraprojektsidan gav upphov till idén att skapa en dedikerad grupp experter för att möta behovet. Layhers bygg- och anläggningsgrupp initierades i början av 2023 och består av tre personer, snart fyra. Jacob R Guerrero, affärsansvarig, berättar om gruppens uppdrag och fördelarna med att anlita teamet när man som kund är i behov av en säker och flexibel formställning.

– Det vi gör är att vi levererar projekt direkt till slutkund genom en hyresaffär. I vanliga fall sker det i samverkan med en ställningsentreprenör. Det innebär att vi går in och projekterar, tar konstruktionsansvar, står för leveransen och stöttar kunderna i monteringen, säger Jacob R Guerrero.

Gruppen projekterar, tar konstruktionsansvar, står för leveransen och stöttar kunderna i monteringen.

Bygg- och anläggningsgruppen formades till följd av att Layher anlitades för fler och större anläggningsprojekt. Därmed ökade behovet av projektstöd och koordinering mot slutkunder.

– I stället för att engagera våra allmäningenjörer som ritar alltifrån fasadställningar till den stora volym formställningar vi jobbar med, har vi nu en renodlad, strukturerad grupp kompetenta personer som fokuserar på att komma med bra lösningar, säger Jacob R Guerrero.

På samma sätt som i Layhers övriga verksamhet är säkerhet och god arbetsmiljö A och O i bygg- och anläggningsgruppen.

– Layher kommer från ställningsbyggarsidan, så det ligger i vårt dna att tänka på arbetsmiljö och säkerhet vid ställningsbyggande. Det har vi tagit vidare till formställningar, säger Jacob R Guerrero.

Skadefri arbetsplats
Layher AB är en aktivt deltagande aktör i projektet Håll Nollan – ett branschinitiativ som syftar till att uppmärksamma arbetsmiljöarbete inom bygg- och anläggningsbranschen, med visionen om en skadefri arbetsplats. Medlemsorganisationens arbetsmiljöguide ger vägledning för att förebygga skador i samband med uppförande, brukande eller demontering av formställning och form.

– Med vår formställning TG 60 är du skyddad hela vägen upp, även som montör. Fallrisker kan elimineras helt genom att TG 60-stämptornen byggs liggande på mark och därefter lyfts med kran. Även vid upprätt montage minimeras fallriskerna, eftersom systemet byggs så att det alltid finns ett förmonterat fallskyddsräcke vid montaget, säger Jacob R Guerrero.

Jacob R Guerrero, affärsansvarig.

Kundkontakt i alla led
Som kund har man teamet med sig genom hela processen.

– Initialt gör vi en överblick, ser vad vi kan hjälpa till med och lämnar ett erbjudande. Vill kunden gå vidare skriver vi avtal, gör en detaljprojektering och tar fram en verifierad konstruktion med beräkningsrapport. Därefter gör vi ritningar som kunden får granska och godkänna. Slutligen skickar vi ut materialet som kunden får montera ihop. Vi är dessutom behjälpliga ute på plats i första skedet, så att projektet kommer igång på ett smidigt sätt.

Med formställningen TG 60 är du skyddad hela vägen upp, även som montör.

Om det sker förändringar efter hand, kan teamet tillhandahålla produkter med kort varsel.

– Vi har tre depåer i Sverige: i Skellefteå, Göteborg samt vår huvuddepå i Upplands Väsby, så vi är rikstäckande. Man bygger kanske inte exakt enligt ritningen och då kan vi leverera snabbt om det uppstår behov av något specifikt, säger Jacob R Guerrero.

Bygg- och anläggningsteamet får allt fler förfrågningar. Men fokus ligger inte på att växa och ta marknad så snabbt som möjligt, utan på att bygga förtroende genom väl utfört arbete och högkvalitativa produkter.

– Vi fortsätter på Layhers inslagna väg att leverera kvalitet, men vi skyndar långsamt. Det handlar om att bli ett självklart val på den svenska marknaden av formställningar. Vi är etablerade på ställningssidan och våra kunder ser fördelarna med att våra produkter är kompatibla med vårt Allround-system, säger Jacob R Guerrero.

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB