Projekt

23 broar – projektet som gått på räls

Det omfattande projektet med järnvägsutbyggnaden av Västkustbanan har nu nått sin slutstation. Från starten i februari 2021 till genomfört uppdrag i december 2023 har Skanska varit entreprenör för totalt 23 broar under delsträckan genom västra Skåne, på uppdrag av Trafikverket. Layher har bistått med att projektera, designa, konstruera och leverera formställningar och arbetsställningar till 21 av broarna.

Cristian Sabau, projektingenjör, framför en av de 23 broarna.

– I detta fall har vår formställning Layher Allround TG 60 framför allt använts till gjutning av brobanor medan vår klassiska Layher Allround-ställning använts som arbetsställning till att bygga väggformar samt vid armering och gjutning av pelare och vingmurar, säger Jacob R Guerrero, affärs- och projektansvarig.

Ställningssystem med hög hållfasthet
TG 60 består av ramar som kopplas ihop för att konstruera en systemstruktur. Ramarna tillverkas av stålrör med mycket hög hållfasthet; varje spira kan belastas med upp till cirka sex ton. Alla 21 broar innebar lika många utmaningar vad gäller ritningar, hållfasthet och konstruktion, vilket krävde minutiös noggrannhet redan i beräkningsstadiet. Ställningssystemet Layher Allround förenklade arbetet genom ställningssystemets stora flexibilitet.

– En av de stora fördelarna med TG 60 är att den är fullt kompatibel med Layher Allround. När vi levererar både arbetsställning och formställning är dessa enkla att bygga tillsammans. Den uppfyller självklart kraven i SS-EN 12812 och är fullt beräkningsbar, säger Jacob R Guerrero.

Jacob R Guerrero, affärs- och projektansvarig.

Bro 23 – en spännande utmaning
Han sporras av utmaningar och att projektera lösningar till stora projekt som detta. En särskilt minnesvärd bro är den allra sista, bro 23. Bron hade ett mittstöd med bilväg på vardera sida. Ytan att ställa portalbalkens stöd på var mycket begränsad, så gängse lösning var inte möjlig. Cristian Sabau, projektingenjör på Layher, berättar mer.

– Vi fick titta på en speciallösning. Eftersom vi har ett brett produktsortiment hade vi möjlighet att hitta en annan, lika effektiv metod. Det landade i att vi använde Layhers Heavy-duty-torn, en stämpställning som är mycket kompakt och samtidigt har hög belastningskapacitet, säger han.

Ytan att ställa portalbalkens stöd på var mycket begränsad vid bro 23. Lösningen blev Layhers Heavy-duty-torn.

Lyckat samarbete och bra dialog
Under resans gång har samarbetet med Skanska entreprenad, ingenjörerna på Skanska teknik och samtliga underentreprenörer varit mycket bra, menar både Cristian Sabau och Jacob R Guerrero. Vid projektavslut har Layher och Skanska haft ett gemensamt erfarenhetsmöte samt följt en utvärderingsprocess, där båda parter har lyft fram att kommunikationen har fungerat utmärkt.

FAKTA VÄSTKUSTBANAN, PROJEKT ÄNGELHOLM-MARIA
Antal broar: 21
Löptid, projekt: februari 2021 – april 2023
Sträcka: 24 km mellan Ängelholms station och Maria Station
Antal plattrambroar: 13
Andra lösningar: 5 broar med portallösningar, Heavy-duty-torn vid bro 23
Antal m3 TG60: 25 000
Antal torn: 1 100

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB