Projekt
Allround

Säkerhetsklassad anläggning med sprängkraft

Den snabba utvecklingen av elektrifiering av fordon innebär att nya batterilösningar behöver säkerhetstestas innan de kommer ut på marknaden. I anläggningen RISE Lab är det nu möjligt göra det i en kontrollerad testmiljö. Att svetsa, armera och montera balkar på ett begränsat område är en utmaning i sig – det vet alla entreprenörer som ansvarar för stora byggprojekt. När byggnadskonstruktionerna dessutom ska tåla att elfordon och flera ton tunga batteripackar stresstestas och släpps från hög höjd tills de går i bitar eller utlöser en tryckvåg – ja, då krävs ett samarbete mellan flera kompetenta aktörer. 

En av dem är Borås StällningsService, som kontaktades av huvudentreprenörerna Serneke och Valmet för uppdraget att konstruera och montera en smart, säker och platseffektiv ställningskonstruktion. 
– När vi kopplades in visste vi inte hur stort detta projekt skulle bli, säger Linus Blomqvist, projektledare på Borås StällningsService.

Linus Blomqvist, projektledare på Borås StällningsService.

Ställningskonstruktion på begränsad yta
I den fasen fanns ett enormt schakt på byggarbetsplatsen, berättar han. När det skulle gjutas betongväggar behövdes en stor ställningkonstruktion monteras. På Borås StällningsService funderade man över bästa metoden för att bygga ställningen inuti de blivande testhallarna, samt runt och inuti tre tankar. Ett flertal olika idéer kom upp på bordet. Slutligen landade de i att den smartaste lösningen var att bygga halva ställningen ute på backen, lyfta in delarna till tankarna och se till att de passade.

– Vi behövde samtidigt ta hänsyn till att det var tajt med plats runtomkring och att många yrkesgrupper behövde tillträde till samma utrymme, säger Linus Blomqvist.

När rökkanaler skulle byggas tog man på Borås StällningsService beslutet att kontakta Layher för tekniska beräkningar utifrån de specifika måtten, material och bärlaster. Rökkanalerna skulle ledas från betonghallen till tankarna. Detta för att all rökgas och gifter som uppstår från den här typen av tester måste filtreras – en central funktion ur miljöhänseende.

– Rökkanalerna sticker upp från mindre huskroppar. Det var inte bara inuti och mellan tankarna utan även över husen som vi behövde hänga ställningar. Vi hade diskussioner med Layher om hur vi gemensamt skulle lösa utmaningarna på bästa sätt, säger Linus Blomqvist.

Det var mycket mätande och beräkningar med både penna och papper samt i Layhers digitala beräkningsprogram, konstaterar han. 

– Men vi var inte oroliga, eftersom vi litar på både vår egen och Layhers kunskap. Och det funkade fint. Utmaningen i sådana lägen är också det som gör arbetet roligt.

Smidigt samarbete och god materialtillgång
För ett projekt med så hög säkerhetsklass som RISE Lab är det lätt att föreställa sig behovet av speciallösningar, men i det här fallet användes ställningssystemet Layher Allround.

– Vi förde samtal med Layher om vi skulle använda oss av brosystemet Allround FW fackverkssystem för att klara så tunga laster, men med de diagonaler och den vikt som det handlade om var Allround-systemet alldeles tillräckligt, enligt deras beräkningar. 

Att materialet fanns lätt tillhands var också en fördel, då projektet måste följa tidsplan och klaffa med allt övrigt arbete, berättar Linus Blomqvist.

Säkerhetslaboratoriet RISE Lab är långt ifrån det första projektet där Borås StällningsService har valt Layher som samarbetspartner. 

För ett projekt med så hög säkerhetsklass som RISE Lab är det lätt att föreställa sig behovet av speciallösningar, men i det här fallet användes ställningssystemet Layher Allround.

– Layher har utvecklat ett beprövat ställningssystem som är väldigt bra, särskilt när man arbetar med stora spännvidder. Produkterna är kompatibla och deras sortiment består av många artiklar och valmöjligheter för allt man någonsin kan tänkas behöva bygga. Dessutom är deras väderskydd de bästa som finns på marknaden.

Utöver flexibla och säkra ställningslösningar är de enkla kontaktvägarna och den djupa kunskap som finns inom företaget något som Linus Blomqvist och Borås StällningsService sätter stort värde på.

– Layher är världens största ställningsföretag. De sitter på mycket kunskap och har en bra teknisk support, undrar man något är det bara att ringa. De är också lättillgängliga för oss rent geografiskt, då Borås ligger relativt nära depån i Göteborg. 

FAKTA:
System: Layher Allround
Projekt: Säkerhetslaboratoriet RISE Lab
Huvudentreprenör: Serneke, Valmet
Ställningsentreprenör: Borås ställningsservice
Byggtid: Våren 2022 – hösten 2023
Övrigt: Hänge på 10 meter i Layher Allround med ställning ovanpå. Total mängd ställning i projektet 12 000 kubikmeter. 

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB