Projekt
Allround

Flexibelt ställningssystem till Nordens högsta torn

När Karlatornet i Göteborg står klart 2024 kommer byggnaden att räknas som Nordens högsta. Med sina 246 meter och 74 våningar ställs höga krav på konstruktionen. Tornet är slankt i förhållande till höjden, fasad och bjälklag fasar i twisten ut som mest tre meter utanför tornets fotavtryck. För att gjuta betongbjälklag till våningsplan med dubbel takhöjd behövde huvudentreprenören Serneke använda sig av en flexibel formställning. Man behövde även montageställningar på fasaden, armeringsställningar och material till en unik gångbro mellan skyskrapan och kranen i syfte att förkorta vägen till tornkranens hytt.

Ställningsföretaget Enter kopplades in, vilka i sin tur föreslog Layhers ställningssystem Allround och Allround FW som bästa lösning. Under projektets gång har Enter byggt en stor mängd byggnadsställningar, för att ge åtkomst till arbeten på många ställen på och vid sidan av tornet, och Layher bistod med såväl material som beräkningar.

– Fördelarna med Layhers Allround-system och Allround FW är dess flexibilitet. Ställningarna går att bygga i alla höjder och bredder. De är väldigt lätta att anpassa utifrån situation och förutsättningar på arbetsplatsen. Om det finns hinder i vägen kan man bygga runt det, säger David Salekärr, biträdande platschef på stommen, hos huvudentreprenören Serneke.

Ställningslösning på 200 meters höjd
När Enter kontaktade Torbjörn Lexander, försäljningschef på Layher, och efterfrågade en ställningslösning som fungerar på 200 meters höjd, var vindlasterna den främsta utmaningen.

– Vi kan göra nästan alla slags konstruktioner. Layher Allround och Allround FW är som ett Mekano i jätteformat. Även på 200 meters höjd vill man se till att ställningskonstruktionen är stabil och säker att stå på, vilket vi lyckades väl med, säger han.

David Salekärr, biträdande platschef, Serneke

Byggmodeller i 3D
Projektet byggs i stort sett helt med 3D-modeller och nödvändiga ritningar skapas från modellerna. Enter skickade 3D-modellfiler till Layher som beräknade, ritade och anpassade konstruktionen utifrån byggmodellen. Efter samråd med Enter och justeringar tog Layher fram ett förslag i Layplan CAD. Förslaget skickades till Serneke för godkännande. Komplexa ställningar ritades i 3D och laddades upp i projektets samordningsmodell för att enkelt kunna kollisionskontrolleras mot form samt andra temporära och permanenta konstruktioner. Därefter konstruerades ställningssystemet på plats i höjdled.

– En fördel med Allround och Allround FW, som står för fackverkssystem, är att systemet är kombinerbart, samtidigt som FW är konstruerat speciellt för balkar. I stället för att specialbeställa ställningssystem för varje enskilt projekt, går våra ställningssystem att montera och demontera för att användas i andra projekt. Det innebär fördelar både vad gäller pris och snabbare leverans, säger Torbjörn Lexander.

En fördel med Allround och Allround FW är att systemet är kombinerbart, samtidigt som FW är konstruerat speciellt för balkar.

Ställningssystemet har gått utmärkt att använda vid konstruktionen av gångbron mellan hus och tornkran. Det är ett lätt och stabilt system, där hjul på delen som är placerad inne i skyskrapan möjliggör en viss rörelse när hus och kran rör sig. FW-bron kan dessutom lyftas och förflyttas i sin helhet med kran. Bro och tornkran höjs i takt med att Karlatornet skjuter i höjden.

Samverkan mellan Layher, ställningsleverantören Enter och huvudentreprenören Serneke har förlöpt smidigt, enligt Sernekes biträdande platschef David Salekärr.

– Vi behövde en entreprenör som var flexibel och kunde lösa både planerade och oplanerade behov, samt följa med i samma tempo som vi byggde tornet – någon som kunde leverera löpande, ha material och personal på plats. Enter har använt Layhermaterial, och när det har kommit till svårare delar har de låtit Layher projektera ställningarna. Alla utmaningar som vi har gett Layher har de löst på ett utmärkt sätt, avslutar David Salekärr.

Fakta Karlatornet
Höjd: 246 m
Våningar: 74
Fotavtryck: 31×31 m
Materialåtgång: 50 000 kubikmeter gjuten betong, 7000 ton armering
Fasad: GRC (Glass-Fibre Reinforced Concrete)
Antal lägenheter: 611
Byggtid: 2017-2024
Första inflyttning: augusti 2023
Övrigt: Restaurang på 69:e våningen med observationsdäck. Hotell och kontor i anslutande podiebyggnad. Garage i två plan

Foto: Layher

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB