Projekt
Allround

Infrakraft använder rullbar ställning

Järnvägskapaciteten från Hallsberg till Degerön förbättras av Trafikverket. Infrakraft har totalentreprenad på delsträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan, där bland annat den nyetablerade Mariedammstunneln ingår. En 260 meter lång tunnel för dubbelspår, där armeringsarbetet utförs på en rullställning från Layher och därefter gjuts en ny typ av betonglining på plats.

120 år är den beräknade livslängden på bergstunneln med den nya liningen, vilket kan liknas med en extra tunnel i tunneln. Ett pilotprojekt som innehåller flera produkter som helt ska motverka läckage genom tunnelväggarna: en ny dränerande geotextilduk monteras mot det sprutbetong-förstärkta berget, sedan läggs ett tätt membran av plast, därefter en 50 mm tjock cellplastisolering och slutligen en minst 40 cm tjock armerad och platsgjuten betong. 

– Hela etappen Dunsjö-Jakobshyttan, inklusive Mariedammstunneln är en totalentreprenad, vilket är ovanligt i Sverige. Vi på Infrakraft har fått mycket att räkna på, men vi tycker att det har gått bra. Trafikverket är förstås bra beställare. De ser kanske inte bara tunnelliningen som en pilot utan även att de upphandlat projektet som en totalentreprenad – ett test inför kommande projekt i Sverige, säger Claes Jansson, blockchef för lining på Infrakraft.

Claes Jansson, blockchef för lining på Infrakraft

Anpassad rullställning
Innan man kunde gjuta betongen behövdes armering monteras i den 9 meter höga och 12,7 meter breda tunneln.
– Jag hade en idé om hur jag ville ha ställningen och kontaktade Layher, vars projektingenjör Camilla Borghi presenterade en rullställning som anpassades efter mina önskemål, som höjderna på de olika arbetsplanen, trappornas placering och storleken på portalen, förklarar Claes.

Ställningslösningen Infrakraft använt sig av i tunneln är en stabil, beräkningsbar och rullbar armeringsställning uppförd av ställningssystemet Layher Allround, med hjul som rullar ovanpå trekantsbalkar. Det gjorde ställningen möjlig att förflytta de 260 meterna genom tunneln. Dessutom anpassades arbetsplan på fem olika nivåer för armeringsarbeten. Arbetsplanen inkluderade plats för upplag av armeringsmaterial. Utöver det integrerades en stor portal för att möjliggöra genomfart av arbetsfordon. 

JAG HADE EN IDÉ OM HUR JAG VILLE HA STÄLLNINGEN OCH KONTAKTADE LAYHER, VARS PROJEKTINGENJÖR PRESENTERADE EN RULLSTÄLLNING SOM ANPASSADES EFTER MINA ÖNSKEMÅL.

I tunneln används flera olika Layher-lösningar som arbetsställningar, tillträdesleder till gjutvagnen, hängställningar med arbetsplan och upplag, vilka Infrakrafts behöriga personal anpassat efter behov. När det kom till rullställningen valde Infrakraft dock ett samarbete med en underentreprenör. 

– Vi anlitade den lokala entreprenören Libergs i Örebro, de kunde både leverera materialet till Layhers rullbara armeringsställning och montera den enligt lösningsförslaget. Libergs har sedan varit här några gånger och anpassat rullställningen ytterligare efter tunnelns utformning och våra behov. Säkerheten är viktigare än någonting annat. Har man en underentreprenör så vet man att då blir det rätt, att ställningen är godkänd och inte minst att det gröna kortet sitter där det ska. Det känns också bra att använda sig av en av Layhers återkommande kunder, som verkligen har kunskap om materialet och montage, menar Claes. 

Säkerheten är viktigare än någonting annat. 
Det känns också bra att använda sig av en av Layhers återkommande kunder, som verkligen har kunskap om 
materialet och montage.

Armeringsställning och gjutvagn
Man har arbetat i sektioner, vilket inneburit att armeringsställningen och gjutvagnen förflyttats mer än 20 gånger genom tunneln. Dessförinnan har mättekniker skannat berget för att beräkna rätt mängd betong för respektive sektion innan armeringen görs. Ovanpå armeringen tillförs betong i den helt täckta formvagnen. Uppskattningsvis används omkring 180 kubikmeter betong till varje 12-meterssektion vilken i snitt tar 10 i timmar att gjuta och 4 dagars härdningstid för att motverka sprickor, innan formen släpps och lanseras till nästa sektion.

– Vi har armerat tätt, med jämna cc 1,6 meters mellanrum har vi även sektioner av svetsade armeringsfackverk som följer tunnelns U- form. Rullställningen förflyttades med våra teleskoplastare en gång i veckan, beroende på hur berget sett ut och hur lång tid armeringen tagit. Nu är vi i slutskedet och har 26 personer i gång, varav 10 arbetar från armeringsställningen, 10 på formvagnen och 6 jobbar med portalen vid ena bromynningen, säger Claes.

Tunnel klar i april
Infrakraft planerar att vara klara med tunnelarbetet under april 2023, därefter följer andra järnvägsarbeten. Hela etappen med 5 kilometer dubbelspår och ledningar, servicevägar med mera ska vara klar till årsskiftet 2023/2024. 

FAKTA 
System:
 Layher Allround
Mått på rullställning: 17 ton, ca 13 meter djup, 13 meter bred, 8,4 meter hög, med arbetsplan på 5 nivåer 
Mariedammstunneln: Tunneln är 260 meter lång och är försedd med en särskild Betonglining. Liningen är försedd med mätutrustning för övervakning av temperaturväxlingar. Trafikverket ämnar utvärdera kravställning, temperatur och täthet inför kommande tunnelprojekt. 

Foto: Åke Karlsson för Layher AB   Text: Hannah Fhager

 

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB