Layher AGS
Projekt
Allround

Hyrex tar säkerheten till nya höjder med fallskyddslösningen Layher AGS

Layher AGS är en nyhet på den svenska marknaden och kompletterar det väletablerad ställningssystemet Layher Allround. Utan verktyg monteras AGS-komponenter av höghållfast stål samman till ett förmonterat räcke innan nästa bomlag beträds.

SÄKERHET, KVALITET OCH FUNKTION ÄR HÖGPRIORITERAT HOS BÅDE LAYHER OCH STÄLLNINGSFÖRETAGET HYREX. Därför tog Hyrex chansen att bli det första företaget i Sverige att använda den nya fallskyddslösningen Layher AGS. Hyrex uppför en fasadställning med integrerat väderskydd till en lokal byggentreprenör som på en befintlig byggnad ska bygga till flera våningar och utföra en takrenovering. Layher AGS passar därför bra då systemet är utvecklat för att öka säkerheten vid montage och förbättra arbetsmiljön för ställningsbyggarna genom de lätta komponenterna. Lättviktskomponenterna ger också ett snabbare montage och är självklart kompatibelt med andra Layher-system.

Mats Söderkvist vd på Hyrex
Mats Söderkvist vd på Hyrex

– Vi på Hyrex jobbar aktivt med säker arbetsmiljö. När Layher, som är vår huvudleverantör av ställning och väderskydd, erbjöd oss att vara pionjärer och använda Layher AGS antog vi erbjudandet till projektet Kantorn i Uppsala. Så här efter att ställningen blivit uppförd är det extra kul att projektet fallit så väl ut. Kunden är nöjd och vår teamledare Jasmin Osmanovic har givit oss mycket positiv respons efter montaget, säger Mats Söderkvist, vd på Hyrex.

”Det är extra kul att projektet
fallit så väl ut.”

Förbättrad arbetsmiljö med Layher AGS
Teamledare Jasmin Osmanovic har länge arbetat i både byggbranschen och i ställningsbranschen. Han berättar att han älskar att arbeta med Layher Allround och var fundersam om Layher AGS verkligen kunde förbättra arbetsmiljön.

Jasmin Osmanovic Teamleade, Hyrex
Jasmin Osmanovic,
Teamledare, Hyrex

– Innan vi började med montaget så trodde jag inte att det skulle göra någon skillnad. Men kändes jättebra redan efter första montagedagen. AGS-räckena är dessutom mycket lättare än andra system och när man kommer upp till nästa nivå så finns redan fallskyddet på plats, det är tryggt. Att komplettera Allround med AGS fungerar bra, framför allt som här, i stora fasadställningar. Jämför jag med SpeedyScaf, ramställningen med aluminiumramar, så är Layher AGS mycket stabilare och i jämförelse med SpeedyScaf och Allround är räckena så mycket lättare, det känns i kroppen, förklarar Jasmin.

”Jag trodde inte att det
skulle göra någon skillnad.
Men kändes jättebra
redan efter första montagedagen.”

Mer än 200 ton arbets- och stödställning har monterats i första skedet. Vilket är en ansenlig mängd då Layher AGS väger mindre än många andra komponenter. Till exempel är en 2 meters AGS-spira 2,3 kg lättare och en 2,57-meters räckeskomponent 4,0 kg lättare än motsvarande Allround i LightWeight-stål.

– På Hyrex ser vi det som en kvalitetsstämpel att använda Layher AGS för en bättre arbetsmiljö och samtidigt få kompabilitet med Layhers väderskydd och trappor. Jag anser att det är väsentligt för seriösa aktörer i branschen att ta ansvar och gå i bräschen för att öka säkerheten, säger Mats.

Byggställning Layher Allround, Layher AGS, Layher Keder XL väderskydd
Väderskydd Keder XL monterad på byggställningen Layher AGS

Kompatibelt med väderskyddet Keder XL
Alla Layhers ställningssystem är kompatibla med varandra, oavsett om det är äldre ställningsgenerationer, eller nya komponenter och system. Ett faktum som blev en förutsättning i projektet då 15 ton tunga lägenhetsmoduler á 4 x 6 meter kommer att kranas på plats ovanpå den befintliga huskroppen genom ett väderskydd.

– Det var viktigt för vår kund att vi kunde montera ett väderskydd på AGS-ställningen, de hade tidigare dåliga erfarenheter av att bara jobba med presenningar. Väderskyddet över detta hus har därför både en fast och en öppningsbar del. Under det fasta väderskyddet renoveras endast taket. Den öppningsbara delen ger en flexibilitet för tillbyggnaden genom en 17 x 20 meter stor öppning för de nya lägenhetsmodulerna. När modulerna är på plats så ska tak och fasad byggas på plats. Det betyder att vi kommer montera ännu mer ställning inåt tillbyggnaden under väderskyddet, med plank på 0,73 och 1,09 konsol. Vår kund räknar med att lyfta in sex färdiga moduler per dag under två veckor. Sen kommer huset att vara två våningar högre, berättar Jasmin.

Fast och öppningsbart väderskydd Keder XL på Layher Allround AGS byggställning
Fast och öppningsbart väderskydd monterad på Layher AGS-ställning

Taknocken är placerad 15,5 meter från den befintliga byggnaden och 26 meter från marknivå. Väderskyddet är monterat på en 102 x 14,5 meter lång stöd- och arbetsställning med integrerad upphöjd avlastningskaj, trappor, intagsbrygga och bygghiss. Ställningen är väl plastad och en långsida har klätts med sommarnät för att skydda tredje man som rör sig nedanför bygget. Säkerheten på byggarbetsplatsen är hög likväl som runtom bygget, då många boende bor i kvarteret.

– Jag har varit med sedan projektstart och är stationerad på det här projektet under 2 år och planerar personal, när material ska lyftas, taket ska öppnas, ändringar av ställningen – jag är alltid på plats. Säkerheten är jätteviktig för oss det är något vi pratar mycket om på företaget. Så det känns kul att vi fick vara pionjärer med Layher AGS, säger Jasmin.

FAKTA
System: Layher AGS, Allround och Keder XL
Längd AGS: 105 m
Höjd AGS: 20 m
Spännvidd öppningsbart väderskydd: 17,3 m
Högsta höjd/taknock från marknivå: 35,5 m

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB