Utbildning Produktutbildning Allround – Mekanik, statik och tillämpningar

För tillämpningar inom såväl bygg- som industrisektorn behövs ofta ställningar och temporära konstruktioner som är mer eller mindre specialanpassade konstruktioner och inte kan likställas med en fasadställning. Exempelvis utkragningar (större konsoler med diagonalstag), intagsbryggor eller större plattformar samt överbryggningar med Allroundfackverk eller diagonalstag.

Denna kurs ger dig kunskap i att förstå, anpassa och tillämpa Layhers monteringsinstruktioner och teknisk dokumentation för att konstruera specialanpassade konstruktioner. Dessutom förklaras terminologi kring beräkningar, statik och vad som särskiljer ställningar från fasadställningar. Utbildningen är till största delen teoretisk med lättare praktiska delar som utförs i Layher Säkerhetscentrum.

Målgrupp: Projektledare, arbetsledare med flera.

Förkunskaper: Särskild utbildning om ställningar.

Mål: Efter genomförd kurs har du fått kunskaper för att kunna projektera komplexare Allround-konstruktioner.

Innehåll

  • Dimensionering av utkragningar och överbryggningar. Korrekt och effektiv användning av diagonalstag enligt tillåtna belastningar.
  • Omvandling av tillåten belastning på U-tvärbommar – per löpmeter – till en jämnt fördelad last på arbetsplan.
  • Tillåten belastning på plattformar, bommar och hela fack. (Undertaksställning och intagsbryggor m.m.)
  • Definitioner av lastklasser enligt SS-EN 12810.
  • Terminologi t.ex. kilonewton (kN), karakteristiska laster i förhållande till dimensionerande bärförmåga.
  • Statik och stagningsprinciper samt knäckning, böjmoment och tvärkraft m.m.
  • Beräkningar och upprättande av dimensioneringshandlingar.

UTBILDNINGAR 2024

Utbildningarna hålls i våra lokaler i Upplands Väsby.
För mer information kontakta oss på info@layher.se.

Pris: 2 000 kr/utbildningstillfälle. I priset ingår utbildning kl 08-16, fika och lunch. Med reservation för sjukdom eller för få deltagare.

Nästa utbildningstillfälle: Info kommer

Villkor