Utbildning Produktutbildning väderskydd – Keder XL

Temporära väderskydd är ofta stora och komplexa konstruktioner som utsätts för höga laster. För att garantera en säker konstruktion krävs genomarbetad projektering och korrekt montering. Kursen ger dig fördjupade kunskaper kring användandet av Layher Keder XL,såväl praktiskt montage som kunskap kring regelverk, utformning och dimensionering med hjälp av typfall. Under dagen studeras också Keder XL i Layhers Säkerhetscentrum.

Målgrupp: Projektledare, arbetsledare med flera.

Förkunskaper: Användare av Keder XL. Innan kurs ska du ha tagit del av monteringsinstruktionen för Keder XL. För att få en intressant och givande utbildning, ta gärna med dig frågor som du vill diskutera.

Mål: Efter genomförd kurs har du fått kunskaper som ger dig ökad trygghet och säkerhet vid projektering, användning och montage av väderskydd.

INNEHÅLL – MONTAGE OCH UTFORMNING

  • Planeringsverktyg, ritningar, tabeller m.m.
  • Montagemetoder
  • Stagningsprinciper
  • Snöröjning

INNEHÅLL – STATIK OCH DIMENSIONERING

  • Regelverk (AFS 2013:4, relevanta paragrafer)
  • Standard (SS-EN 16508
  • Laster
  • Lasttabeller
  • Typfall

UTBILDNINGAR VÅREN 2024

Utbildningarna hålls i våra lokaler i Upplands Väsby.
För mer information kontakta oss på info@layher.se.

Pris: 2 000 kr/utbildningstillfälle. I priset ingår utbildning kl 08-16, fika och lunch. Med reservation för sjukdom eller för få deltagare.

Villkor