Projekt

Layher TG 60 bygger Stockholm Norvik Hamn

Nu är Sveriges nya godshamn, Stockholm Norvik Hamn, invigd och den nya bilvägen, järnvägen samt gång- och cykelbron har öppnats. Veidekke har tillsammans med Brinkab använt sig av Layhers formställning TG 60 till samtliga projekt. Formställningen har fördelar som integrerade sänkfötter och för yrkesarbetaren en utökad säkerhet med kombinationen av inplankade arbetsplan med fallskyddsräcken där knektar och form kan byggas säkert. Trappor integrerades eller byggdes som lyftbara torn vid formställningarna.

Tunnel 26 - Tunnelportal Stockholm Norvik Hamn
Tunnel 26 – Tunnelportal för järnväg

Tunnel 26 – Tunnelportal
Den nya järnvägslinjen passerar genom en 270 meter lång bergstunnel. TG 60 använders vid vardera tunnelmynning för gjutning av tunnelportaler. Formen monterades från TG 60 där man först höll en portal öppen för tillträde för arbeten i tunneln. En arbetsplattform monterades utanför. Inför gjutningstillfället monterades de sista formställningstornen som slöt portalen. De färdiga broknektarna drogs in i tunneln på formställningen från den integrerade plattformen i tunnelmynningen. Ställningen kompletterades med Layher Allround-trapptorn.

Bro 71 - Stockholm Norvik Hamn
Bro 71 – Järnvägsbro/tunnel

Bro 71 – Grävd betongtunnel
Järnvägsbron byggdes med metoden Cut and Cover vilket innebar att ett ytligt schakt grävts och därefter har en betongtunnel gjutits. När tunneln etablerats har marken ovanför återställts och väg 73 dragits ovan. TG 60 användes för gjutning av betongtunnelns tak. Ställningen kompletterades med Layher Allround-trapptorn.

Bro 72 – Gång- och cykelbron resp. Bro 71 – Grävd betongtunnel
Bro 73 - Stockholm Norvik Hamn
Bro 73 – Gång- och cykelbro

Bro 72 och 73 – Gång- och cykelbroar
Två broar har anlagts för gång- och cykeltrafikanter. TG 60 torn monterades stående och förseddes med räcken och arbetsplattformar varifrån gjutformen byggdes. Trapptorn anslöts före ställningen togs i bruk. Innan gjutning öppnades en portal upp för transporter, vilken slöts med TG 60 torn innan bron gjöts. Bro 72 delades upp i flera etapper.

Läs mer om LAYHER TG 60

Foto: StockholmsHamnar/Per-Erik Adamsson, Parapix, Timelapse.se, Layher Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB