Layhers depå i Utby
Nyheter

Flytten som får allt att flyta på

Med 12 000 kvadratmeter effektiv yta istället för dryga 6 000 och en tälthall (som ej ännu är monterad) där allt känsligt material framgent kan lagras, möter Layhers depå i Utby behovet av lagerhållna produkter i långt större utsträckning än tidigare.

– Förra depån var enormt trångbodd. Redan nu ser vi vilken skillnad det gör med nästan dubbelt så stor yta att ställa lagervaror på, säger Peter Wahlström. I dagsläget utförs det administrativa arbetet i ett provisoriskt kontor med ganska mycket att önska vad gäller utrymme och ergonomi. Men det är bara tillfälligt.

– Allt är väldigt temporärt just nu men vi kommer snart ha kontorsbodarna på plats, med adekvata ytor. För transportörerna kommer området för lastning och lossning inom kort att vara mycket bättre anpassad och ändamålsenlig, eftersom lagerytan och lastnings och lossningsytan kan hållas separerade.

– I Partille fick de köra in på gården och lossa av mitt bland materialet. Nu är den ytan separerad. Vi kommer kunna hantera tre-fyra lastbilar med in- och utgående gods samtidigt, säger Peter Wahlström.

God lagerhållning innebär snabba leveranser
Etableringen av depån är i ett uppbyggnadsskede, understryker han.

– Vi är fortfarande mitt i omstarten och omdanandet, där vi skapar den ordning vi vill ha och som Layher kräver. Den tidigare platsbristen medförde att produkter i samma kategori, eller likadana produkter ibland var placerade på flera olika ställen samtidigt. Detta medförde stora problem och tog mycket tid i anspråk vid in- och utleveranser av produkter. Personalen hade så att säga logistiken i huvudet vilket medförde mycket stora utmaningar för nyanställda, enligt Peter Wahlström.

– Man kanske tror att det bara finns fem kvar av en produkt, utan vetskap om att det står fem likadana någon annanstans. Det blir såklart problem. Om var sak i stället har sin givna plockplats, samt att plockplatsen har en avpassad storlek så fungerar logistikmaskinen mycket bättre, och det har vi förutsättningar för nu, säger Peter Wahlström.

Peter Wahlström, lager- och logistikchef på Layher.

Högsta kvalitet i snyggt packade paket
Färdigställandet av depån i Utby pågår parallellt med fortlöpande order- och returhantering. Jobbet är varierat och det gäller att vara flexibel.

– Arbetet på depån i Göteborg är varierande, det är mycket kundkontakter där de anställda tar emot kunder, lägger order och sedan plockar och packar samma order. Det innebär även många möten med transportörer för såväl inkommande som avgående gods. Man behöver ha vana av att köra motviktstruck med långgods. Dessutom måste man gilla att vara ute och ha gott ordningssinne, säger Peter Wahlström.

 

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB