Produkt i fokus

Ritningens många fördelar

På Sjöbergs Ställningar har man sedan 1,5 år satsat fullt ut på att rita ställningar i LayPLAN CAD. Jonas Isaksson Greman, CAD- och beräkningsansvarig, ritar så gott som på heltid CAD-ritningar för företagets stora projekt. Sedan företaget fick ramavtal med Skanska så har arbetet intensifierats, då kunden kräver att alla ställningar inklusive ändringar ska dokumenteras med en ritning.

LAYHER BESÖKTE JONAS PÅ SJÖBERGS STÄLLNINGAR I SKOGÅS FÖR ATT HÖRA HUR DE ARBETAR MED STÄLLNINGAR. Genom sitt tekniska intresse har han lett Sjöbergs Ställningars utveckling mot nya möjligheter. När han började på företaget för fyra år sedan, då som samordnare, byggde han bland annat ett ordersystem. Idag får de dock 75 till 80 procent av materiallistorna direkt via LayPLAN. Företagets transportansvarig, Kalle Lundqvist, fokuserar istället på att stämma av listor mot eget lager och Layhers försäljningskontor.

”Med pluginet får vi kompletta materiallistor och vikten på ställningen.”

Men resan att arbeta med CAD började mer som ett tidsfördriv för nöjes skull. Jonas kunde redan grunderna i AutoCAD och började rita hus i 3D och snart testade han att rita in ställning. Det blev ännu smidigare när företaget köpte in pluginet LayPLAN CAD.

– Med pluginet får vi idag kompletta materiallistor och vikten på ställningen. Det blir lätt att göra beräkningar. Det är bara att skala av eventuella fack som man inte vill räkna. Jag mängdar allt material och skickar det vidare för offert, det går mycket snabbare när man direkt får ut vikt, kvadrat och mängd. Det spar en hel del tid att ha LayPLAN, berättar Jonas.

Göran Sjöberg, vice VD, sitter med tre skärmar och tar fram offerter. Jonas skämtar om att det brinner i kollegans fingrar för de har så många projekt att räkna på. Bland annat så har Sjöbergs Ställningar hittills levererat ett 60-tal ställningar till Slussen via ramavtal med Skanska. Till exempel hängställningar, broar och fasadställningar, dessutom ett gigantiskt HD-stämp som håller upp 90 ton, för renoveringen av pendelparkeringen. Vid behov ritar Jonas även in ställningarna på Skanskas APD-plan.

– Jag gör två till tre ritningar om dagen, en av ritningarna är oftast direkt till Skanska. När det gäller Slussen-projektet så är avtalet utformat så att om det blir en enda modifiering på plats så måste jag rita om eller uppdatera ställningen i CAD-programmet så att den stämmer överens med verkligheten och se över om något skett med beräkningen. Det är en säkerhetsrutin som Skanska kräver, allt ska dokumenteras, förklarar Jonas och fortsätter;

– Vi tar alltid på oss ansvaret för att ställningen är i gott skick. Så service och underhåll sköter vi. Vi för en logg på alla ställningar vid Slussen där vi noterar när ställningen blev servad och ett schema när den ska kollas. Vi kontrollerar kilar och om något vibrerat så att det blivit löst – ja hela ställningen. Det händer ju allt möjligt vid Slussen, de spränger, gräver, bygger och så vidare. Jag hoppas att alla har koll på sina ställningar, för det händer mer än vad man tror över tid.

”Det har blivit väldigt stor efterfrågan sedan vi började med ritningar i LayPLAN.”

Förutom alla tekniska fördelar och materiallistor underlättar LayPLANs möjlighet till 2D och 3D ritningar både för ställningsbyggare och kunder att förstå ställningens uppbyggnad och utmaningar. Arbetsmiljöverkets föreskrift reglerar också hur planeringen för uppförande och användning samt hur överlämning av ställningen görs, och det innebär i praktiken att det alltid bör finnas ritning till uppförd ställning, vilket underlättas väsentligt med LayPLAN.

– Det har blivit väldigt stor efterfråga sedan vi började med ritningar i LayPLAN. Det är många kunder som efter att de fått en ritning vill ha det igen. Det blir så mycket tydligare. Det är en stor försäljningsfördel. Och kunden ser exakt vad de betalar för och det finns inte så mycket att tjafsa om. Vill kunden ändra något så ser de vad höjderna ligger någonstans och det går snabbt att redigera om ritningen. Jag tycker att LayPLAN är så smidigt och jag tror att de flesta på Sjöbergs Ställningar tycker det är skönt när de får en ritning. Det blir tydligt vad man ska bygga och bra underlag när man ska prata runt projektet, säger Jonas och fortsätter;

– Vi arbetar uteslutande med Layhers ställningar nu för att de är bäst. Man kan bygga avancerade konstruktioner och det är stilrent när allt är monterat och klart. Det blir en jättestor skillnad när vi kombinerar ställningen med LayPLAN CAD. Vi sållar bort allt annat material i vårt sortiment, vi vill bara ha Layher.

Jonas besöker allt som oftast projekt som han har ritat, särskilt de mer uppseendeväckande ställningarna. Montörerna har fått en bra rutin och ställningen blir monterad efter ritningen. Sedan Sjöbergs Ställningar satsat på att erbjuda CAD-ritningar så har de fått fler, större och mer avancerade projekt. Jonas nämner kort ett av de nattprojekt som utförts vid Slussen som han är stolt över:

– Vi hade ett nattjobb för ett tag sedan, det gick perfekt efter ritning. Det är jag riktigt nöjd med. Och vi blev klara en vecka före tidsplanen, ingen materialbrist och ritningen var perfekt – LayPLAN CAD skötte allt.

FAKTA
APD-plan är en förkortning av arbetsplatsdispositionsplan. Ritningen visar bland annat containrar, bodar, upplag, sopstationer, ledningar, förstahjälpen, samlingsplats, brandsläckare m.m. och är ett levande dokument under hela byggets gång.

Foto: Magnus Strindberg Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB