Projekt

Väderskydd sparar tid åt stoppat bygge

I augusti 2017 tog man det första spadtaget för den stora Källdalsskolan. Redan efter några månader upptäcktes stora brister. Bygget ansågs inte vara säkert.

MIDROC STÄLLNINGAR FICK UPPDRAGET ATT UPPFÖRA STÄLLNING I SAMBAND MED BYGGNATIONEN AV KÄLLDALSSKOLAN I UDDEVALLA. Arbetsplatsen för den 12 000 m² stora skolan fick dock ett plötsligt byggstopp från december 2017 fram till mars 2018 då det upptäckts brister och fel i handlingarna och utförandet runt grundkonstruktionen. Arbetsplatsen ansågs inte säker. Beställaren, Uddevalla kommun, tillsatte en utomstående konsult som gjorde en grundlig genomgång av projektet i sin helhet och åtgärdade bristerna.

”Vi fick frågan om vi kunde ta fram ett väderskydd”

Högaktuellt träffar Daniel Torin, avdelningschef på Midroc Ställningar i början av november. Precis när Midrocs montörer håller på att dra i de sista takdukarna på det 1300 kvm stora väderskyddet.

– Det skulle inte varit väderskydd från början. Först fick vi ställningsprojektet sen blev hela bygget kraftigt försenat och då fick vi frågan om vi kunde ta fram ett väderskydd, berättar Daniel. Valet föll på Layhers öppningsbara väderskydd Keder XL då taket ska flyttas runt på skolan och vila på en stålkonstruktion. Flexibiliteten att öppna och stänga det 16,5 ton tunga väderskyddet uppskattas, då kranar på plats ska lyfta upp och ner material genom taken. Den största huskroppen har dessutom en fasad där de sista metrarna svänger av i vinkel. Midroc räknar med att stålkonstruktionen underlättar monteringen av väderskyddet under dessa förutsättningar. Spännvidden mellan upplagen är 22,4 meter, men ett överlapp ger ett yttermått på hela 30,5 meter.

– Den här stålkonstruktionen är bultad med lösa sprint, stålet tar vi förstås bort sen. Vi har köpt in stålet specifikt till detta jobb och jag
tycker det är en bra lösning på detta projekt och så är det någon annan som beräknar hållfastheten. Under väderskyddet kommer det
bland annat läggas råspont och papp på takstolarna, utan att det kommer in en massa vatten som sen ska torkas ur, förklarar Daniel.

– Byggnaden ska vara energieffektiv och ska även få solpaneler på taket. Den kommer också innehålla en fullskalig idrottshall och ytor för allmänheten som bibliotek, teaterlokal, café med mera. Tack vare det öppningsbara väderskyddet beräknar man att bygget ska hinna bli klart till skolstarten hösten 2020. Vi ska börja lyfta väderskyddet till nästa huskropp i slutet av november men jag skulle inte tro att allt är uppe förrän fram emot jul. Vi lyfter över det sektionsvis med den befintliga kranen, från den ena huskroppen och snurrar runt det och ställer det på den andra huskroppen och stålkonstruktionen. Vi har räknat med omkring 9 ton per pelare rakt ner så vi har god marginal och jag känner mig väldigt säker, avslutar Daniel.

Läs mer om väderskydd på layher.se.

Foto och text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB