Projekt

Effektivt formställningsprojekt till Örebros nya vattentorn Lyran

Genom detaljerad projektering genomför Libergs Sweden ett omfattande formställningsprojekt till det nya vattentornet Lyran i Örebro. Bland annat genom att prefabricera 160 stämptorn på annan plats.

VATTENTORNET LYRAN BYGGS PÅ EN HÖJD I SÖDRA ÖREBRO. Vattencisternens 18 meter höga cylinder är gjuten i två sammanhängande halvcirklar med en mellanbyggnad. När frågan om hur taken på dessa smidigt skulle kunna gjutas tog Sebastian Vickman och Bjarne Vickman på Libergs Sweden sig ann utmaningen. Med tanke på att arbetsplatsen inte erbjuder tillräcklig stor yta för förvaring och hantering av formställning och att allt material innan montage krävdes en genomtänkt projektering.

Vattentornet Lyran i Örebro
Vattentornet Lyran i Örebro
Sebastian Vickman, Bjarne Vickman, Libergs Sweden
Sebastian Vickman, Bjarne Vickman,
Libergs Sweden

– Ursprungstanken var att bygga en spirställning men det fanns inget större materialupplag vid byggarbetsplatsen. För att demontera och få ut allt material efter gjutning skulle det också innebära många timmars jobb. Men min far och tillika ledande montör, Bjarne, hade en idé om att vi skulle montera och demontera Layher TG 60 torn på ett lager och köra dem på trailer till vattentornet, berättar Sebastian Vickman, projektledare på Libergs Sweden.

Konstruktion och projektering
När Libergs fått uppdraget för formställningskonstruktion och montage kontaktade de den tekniska supporten hos Layher. Tillsammans med Fredrik Wik, projektingenjör på Layher och Erik Sjödin, projektledare på NCC Infrastructure gick de igenom olika utmaningar och utformningar, placering av arbetsplanet och konstruktionen i stort.

– En eloge till Fredrik Wik på Layher som ritat och anpassat formställningen, tagit fram materiallistor och Layher logistik som levererat allt till terminalen för prefabricering. Med den mängden material, bland annat 5 300 stämpramar, så är det otroligt att vi bara haft en mindre komplettering, säger Sebastian.

Fredrik Wik, projektingenjör, Layher AB
Fredrik Wik, projektingenjör, Layher AB

– Det har varit roligt och utmanande att ta fram en konstruktion som både passar montage, användande och rivning. En formställningslösning som skulle anpassas till tankens välvda ytterväggar, det lutande golvet och ojämna taket. Slutligen blev det 160 TG 60 torn mellan 12,5 och 15 meters höjd, för liggande montage och kranlyft med krokplank, planken har inbyggt plattformslås. Vi på Layher, Libergs och NCC har mötts via digitala möten där vi har diskuterat de 3D-modeller jag har skapat i Navisworks och LayPLAN CAD. Projektet har haft en minutiös projektering med bra samarbeten. Ett stort, häftigt och effektivt projekt, förklarar Fredrik Wik.

”En fördel med TG 60 är möjligheten till liggande montage, där sparar man mycket tid,
inget klättrande, inga selar,
bara smacka ihop på löpande band, inklusive plank”

Layher TG 60 stämptorn körs på lastbil
Layher TG 60 stämptorn transporteras till vattentornet Lyran

Tidsbesparande montage
Libergs Sverige hyrde 500 m2 mark av Närke Frakt, en smidig lösning där fraktbolaget också var behjälpliga med lossning, lastning, lyft samt frakt av torn till Lyran. Prefabmontaget av de 160 stämptornen genomfördes av två montörer.

– En fördel med TG 60 är möjligheten till liggande montage, där sparar man mycket tid, inget klättrande, inga selar, bara smacka ihop på löpande band, inklusive plank. Och ergonomin, och säkerheten, att bygga tornen liggande på terminalen i jämförelse med att montera på plats nere i vattentankarna, det har förbättrat arbetsmiljön. I början byggde montörerna 7 torn om dagen, men snart knackade de ihop 14 torn varje dag! Att kunna prefabricera så här, det är något som gjort det här projektet unikt, jag har i alla fall inte varit med om något liknande. Dessutom kunde vi bunkra stämptorn för att kunna utföra slutmontaget nattetid, berättar Sebastian.

Fraktbolaget levererade torn under ett par nätter. En del av projekteringen innebar noggranna beräkningar på antal torn per lastbil med släp, infrastrukturen och vägval mellan terminal och byggarbetsplatsen, vad montörerna skulle utföra mellan leveranserna vid Lyran och mycket mer.

Layher TG 60 stämptorn kranas till vattentorn
Layher TG 60 stämptorn kranas ner i vattentornets cistern

– Vi behövde kunna forcera nattmontaget på Lyran så terminalen blev överbelamrade med färdiga stämptorn, faktiskt långt utanför de 500 m2 och då var det knappt 25 procent av den totala leveransen. Med 2,5 cm till godo under broar som skulle passeras fick fraktbolaget på 6 torn per kranbil och släp. När kranbilen kom fram till bygget så lossade tornkranen bilen så den kunde åka och hämta nästa lass. Vi hade 50 cm till godo på kranlyftet in i vattentornets tankar, där vi hade bottnat, säger Sebastian.

När bottningen utförts noggrann blir det enkelt att lyfta stämpornen på plats.

– Fredrik från Layher var till och med på plats när vi skulle börja bottna, med arbetskläderna på, Layhers säljare har också varit på plats ett par gånger. Det uppskattas och visar på engagemang. Det var bra att Fredrik var på plats, när vi skulle börja sätta ut och mäta in trädynor, justerbara underslag, sänkfötter, bottenskruvar och startramar. De justerbara underslagen var nya för mig, men med dem kan man ställa in grader och kompensera lutning. Eftersom golvet sluttar i tanken gjorde underslagen jobbet enkelt, bottningen blir rak och jämn, menar Sebastian.

Medan lastbilen åkte skytteltrafik för att hämta fler torn monterades horisontalstag, bommar och plank mellan tornen.

– 25 procent av tanken, 4 400 m3 stämptorn, monterades av två montörer och en kranförare under två montagenätter samt en kompletteringsdag – allt projekterat in i minsta detalj! säger Sebastian stolt.

Demonteringen planeras
När taket gjutits och har brunnit klart ska stämptornen tas ut ur vattentornets tankar. Först måste det tas upp ett 4 m2 hål. Därifrån kan man använda sig av plattformen på formställningen i tankarna, för att riva formen, översta ramarna på tornen och efter hand all inplankning mellan tornen.

– När vi ska ta ut alla torn så ska vi antingen rulla dem till takluckan med Layhers hjuladaptrar, om inte det fungerar som vi vill kommer vi använda oss av en liten mindre kran. Dessförinnan sätter vi sprintar i bottenramen, sen lyfter vi tornet i sin helhet genom hålet i taket och transportera dem till terminalen för demontering. Det är planen för att ta ut alla 160 stämptorn, berättar Sebastian. Vattentornet Lyran planeras vara klar hösten 2022, då kommer också fasaden i cortenstål*, ritad av arkitekten Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, vara på plats.

* Stål som över tid får ett oxidskikt och blir rostfärgat.

Foto: Layher AB/Libergs Sweden AB   Text: Hannah Fhager

FAKTA
System: Layher TG 60 samt Allround
Vikt ställning i tankarna: 230 ton
Volym ställning i tankarna: 16 000 m3
Vattentornets mått (vattenreservoar): höjd 18 m, diameter 33 m, cylinderformad
Säkerhet: Liggande montage av formställning

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB