Referenser

Sammanlagt krävdes 15 000 kvm ramställning för projektet, varav 100 ton enbart vid höghuset.
Huset, som ritats av arkitekten Gert Wingårdh, blev framröstat som Årets Stockholmsbyggnad 2015.

Janne Emdebrant

Hyrex 

”Tillsammans med Layher klarade vi den utmanande fasaden”

Fördelar med lösningen:

  • 75 meter hög ställning med låg egenvikt tack vare SpeedyScaf i aluminium.
  • Inga lastbärande konstruktioner behövde monteras på byggnaden.
  • Enbart standardkomponenter användes för effektivt utnyttjande av eget material.
  • Konstruktionen verifierades av Sweco, som gav bekräftelse på att lösningen var säker.

Årets Stockholmare krävde specialbehandling

På Liljeholmskajen i Stockholm står Kajen, ett 75 meter högt bostadshus med vidhängande låghus och blanksvart fasad. Huset, som ritats av arkitekten Gert Wingårdh, blev framröstat som Årets Stockholmsbyggnad 2015.

Bångstyriga balkonger

Eftersom byggnaden är 75 meter hög blev vi först och främst tvungna att lösa problemet med höga laster i botten av ställningen. Även fasaden var en utmaning med sin gradvis ökande lutning utåt. Ju längre upp i huset man kommer, desto mer sticker balkongerna ut från huset, vilket gjorde att ställningen behövde anpassas efter varje våningsplan.

Lättviktare trots hög höjd

Den höga höjden gjorde att vi satte SpeedyScaf i stål och Allround i botten och SpeedyScaf i aluminium på toppen för att få ner den totala egenvikten. De utstickande balkongerna hanterades genom att vi byggde på ställningen efter varje våningsplan. Sammanlagt krävdes 15 000 kvm ramställning för projektet, varav 100 ton enbart vid höghuset.

Beställare: JM
Kund: Hyrex
System som användes i projektet: SpeedyScaf ramställningAllround modulställning

Tillbaka till referenser