Referenser

Godkänd som utrymningstrappa.
LOTS-trappan har många användningsområden och används ofta vid event och som utrymningstrappa.
Den är lätt att justera i bredd och till oregelbundna stannplan.

Daniel Malmqvist 

Skanska Maskin 

”Allt från leverans till montage gick smidigt…”

Detta är Layher Allround Trapptorn LOTS 500:

  • Återanvändningsbar eftersom alla komponenter går att använda på nytt.
  • Glipfri och stadig med ordentliga räcken.
  • Lätt att justera i bredd och till oregelbundna stannplan.
  • Enkel och smidig att bygga.
  • Godkänd som utrymningstrappa.
  • Klarar de statiska kraven enligt SS-EN1991-1-1 klass C4 (500 kg/kvm).

Bodetableringen vid Malmö Live

Malmös nya mötesplats Malmö Live har musiken i centrum. Här byggs en samlingspunkt med konserthus, kongressanläggning, hotell och flera serveringar. Totalt var det 500 byggarbetare och 100 bodar som skulle samsas på området.

Ont om plats

Eftersom det var ont om plats skedde bodetableringen i flera olika etapper. Skanska Maskin beställde tre trapptorn som skulle placeras mellan bodarna och betonade vikten av att allt material skulle levereras i tre olika etapper med ca två månaders mellanrum. Trapporna skulle dessutom modifieras lite mellan varje etapp.

Uppskattad standardlösning med många fördelar

Layher levererade tre Allround Trapptorn LOTS 500 med en lastkapacitet på 500 kg/m2 som skulle stå mellan två byggnader med påfart från bägge håll. Kunden uppskattade lösningen som både var flexibel och inte minst hållbar eftersom den kunde återanvändas på andra ställen. LOTS-trappan har många användningsområden och används ofta vid event och som utrymningstrappa eftersom den är lätt att justera i bredd och till oregelbundna stannplan.

Kund: Skanska Maskin
System som användes i projektet: Allround LOTS-trappa

Tillbaka till referenser