Referenser

Jörgen Söderström 

Rapid Hyrställningar 

”Murarställningen underlättade vårt arbete”

Layhers moderna murarställning har många fördelar:

  • Konsolen är smidig eftersom den ger en ergonomisk arbetsställning.
  • Återanvändningsbart material med lång livslängd.
  • Flexibel lösning där det enda som behövs för att göra Allroundställningen till en murarställning är den bredare bommen.
  • Dimensionerad för lastklass 5, vilket motsvarar vikter på upp till 450 kilo per kvadratmeter.
  • Murarställningen är 140 + 59 centimeter till skillnad från en normal putsställning som är 73 cm.

Dalénum – nytt bostadsområde på Lidingö

I det gamla AGA-området på Lidingö planerar JM att uppföra 1000 bostäder i det nya strandnära området Dalénum. Några av husen byggs i tegel vilket ställer hårda krav på ställningen.

Krav på flexibel och viktbärande ställning

Ställningen skulle klara lastklass 5 (dvs 450 kg/m2) och anpassas för murningsarbete, vilket oftast innebär kontinuerlig anpassning av bomlagshöjd. Eftersom ställningen skulle användas vid murning krävdes högre hållfasthet och mer utrymme vid möten så att en kärra med murbruk kunde passera fritt.

Murarbommen banade väg för möten

Layher Allround i stål med konsol 0,59 erbjöd murarna en ergonomisk och lättjobbad ställning där endast konsolen och dess plank flyttades upp eller ned i bomlaget. Konsolbredden gav även mer utrymme att mötas på då innerspiran kom bort från väggen och på så sätt tillät att man passerade på insidan. Det som skiljer en traditionell Allroundställning från en Murarställning är en förstärkt u-tvärbom med full bredd 1,40 som går under beteckningen ”murarbom”.

Kund: Rapid
System som användes i projektet: Allround modulställning

Tillbaka till referenser