Referenser

Viktbärande konsoler skyddade tornet.
En stor utmaning med Engelbrektskyrkan var att ställningen bara gick att bygga på från marken på två sidor av tornet.
Allround Lightweight lättviktsmaterial minskade påverkan på byggnaden.

Sophia Tollebrant

Byggnadshyttan 

”Ställningen har känts säker och stabil trots alla vinterns stormar”

Fördelar med Layhers konsollösning:

  • Allround Lightweigh lättviktsmaterial som minskar påverkan på byggnaden. 
  • Hög bärighet trots lätt konstruktion.
  • Möjlighet till flexibla och kreativa lösningar.

Engelbrektskyrkan i Stockholm

Byggnadshyttan på Gotland är specialister på restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. När det var dags för en omfattande renovering av Engelbrektskyrkans torn med dess ömtåliga statyer, tegelstenar och naturstensarbeten kontaktade de Layher AB.

Dåligt med stöd

En stor utmaning med Engelbrektskyrkan var att ställningen bara gick att bygga på från marken på två sidor av tornet. Eftersom tornets övriga sidor ansluter direkt till tak och sidoskepp, fanns endast bräckliga tegelpannor att bottna ställning på.

Viktbärande konsoler skyddade tornet

Layher löste problemet med utbottningen genom att sätta stålbalkskonsoler i fasaden längs med tornet för att på så sätt fördela ställningens egen vikt i väggen istället för att ta hela tyngden på det bräckliga taket. Bulthålen kunde fyllas igen när arbetet var avslutat.

Änglalika siffror

När Byggnadshyttan kom upp till de fyra stora urtavlorna på tornet såg man att det var små änglar istället för siffror. Efterhand som man plockade ner alla metalldelarna för att restaurera dem såg man att de hade en märkning. Det tog ett tag men till slut insåg man att det var en numrering från när kyrkan byggdes som skulle visa var varje liten bit skulle sitta.

Beställare: Byggnadshyttan på Gotland AB
System som användes i projektet: Allround modulställning

Tillbaka till referenser