Referenser

Entrén till Rådhuset kunde hållas fri under renoveringsarbetet.
Rådhusets centrala läge ökade behovet av skydd mot insyn och obehöriga.

Peter Jovanovic

Malmö Ställningsservice AB 

”Vår beställare var så nöjd med ställningens säkerhet att de har använt projektet som referens för hela koncernen.”

Systemfördelar:

  • Flexibelt Allroundmaterial där man lätt kan integrera stämp med ställning.
  • Protectkassetter används som avgränsning av etableringen och klätterskydd för obehöriga då projektet står på en välbesökt plats.
  • Anpassningsmöjligheter för trapptorn i Allroundsystemet då topp och botten inte kan ligga i samma fack.

Fasadrenovering av Malmö rådhus

Fasadrenoveringen av Malmö rådhus är ett projekt med höga ambitioner. Renoveringen innebär att varje sten i fasaden måste inspekteras. Allt som är sprucket eller skadat byts ut eller restaureras enligt gamla metoder.

Moderna ritningar saknades

Det var 147 år sedan fasaden på rådhuset renoverades i den här omfattningen. Ritningarna som idag fanns att tillgå var så gamla att de var måttsatta i fot istället för meter.

När en tung balkong skulle demonteras för inspektion, gick det till exempel inte att avgöra om infästningarna skulle hålla. Tack vare flexibiliteten i Layhers Allroundsystem gick det att integrera stämpning av balkongen i själva fasadställningen. En lösning av dubblade spiror och genomtänkta avväxlingar gjorde även att entrén kunde hållas fri.

Trots det bristfälliga ritningsunderlaget kunde Layher ta fram ett lösningsförslag som överträffade kundens förväntningar. Lösningsförslaget var resultatet av ett nära samarbete mellan Layhers projektingenjörer, ställningsentreprenören och konsulter.

Andra utgångspunkter i projektet:

  • Parallella renoveringsarbeten skulle pågå under lång tid.
  • Rådhusets verksamhet skulle pågå i vanlig ordning.
  • Etablering och materialupplag skulle vara skyddade samtidigt. 
  • Obehöriga behövde hindras från att ta sig upp på byggnadsställningen.
  • Transporter behövde kunna ta sig fram.
  • Torget utanför rådhuset måste vara tillgängligt för Malmös invånare.

Skydd mot insyn, obehöriga och väder

Rådhusets centrala, välbesökta läge ökade risken för att obehöriga personer skulle kunna ta sig in på arbetsplatsen. Layhers Protect System användes därför för att skapa ett säkert och snyggt skydd som täckte in såväl ställning som etableringsområden. 

För att öka skyddet kring etableringsområdet byggdes även ”hagar” av Allroundmaterial som täcktes med protectkasetter. Vissa delar försågs med tak för att skapa väderskyddade verkstadsplatser i anslutning till byggnaden. 

Kund: Malmö Ställningsservice
System: Plastkasetter, AllroundProtect

Tillbaka till referenser