Referenser

Estethuset, Norrköping – fristående väderskydd. Foto: Libergs Sweden
Estethuset, Norrköping – fristående väderskydd. Foto: Magnus Strindberg

Dennis Kinneteg

VD, Projektallians AB 

”Med väderskydd förbättras arbetsklimatet och det är även renare och snyggare på byggena. Väderskyddet är där för att höja nivån på hela byggnationen.”

Fristående väderskydd

Ur ett miljöperspektiv ställdes det krav redan i upphandlingen om uppförande av ett öppningsbart, fristående väderskydd i samband med nybyggnationen av Estethuset. Den nya skolbyggnaden skulle vara väderskyddad innan något arbete påbörjades. Fastigheten är en del av Sambyhovsskolorna i Norrköping.

Nyproduktion av skolbyggnad

I Norrköping uppförs Estethuset, en ny skolbyggnad för slöjd-, musik- och hemkunskapsundervisning. Det blir en modern skola med fasad i svart skiffer och 3 våningar hög.

Krav på väderskyddad byggnation

I upphandlingen ställs krav att från första spadtaget skydda arbetsytan med ett öppningsbart väderskydd. Syftet enligt beställaren var att få en ”frisk” skolbyggnad uppförd i torrt klimat med hög kvalitet, en god och långsiktig ekonomi, för både fastighetsförvaltare och hyresgäst. Man behövde ett flexibelt fristående väderskydd med ballast av rang.

Förbättrad arbetsmiljö och ökad produktivitet

Layhers väderskydd KederXL ritades upp i LayPLAN CAD, verifierades och planerades grundligt tillsammans med ställningsentreprenören. Det fristående, öppningsbara väderskyddet på 46 x 19 meter, med en nockhöjd på 19 meter skyddade hela byggnadsytan från start.

Väderskyddet uppfördes och förankrades med 80 stycken motvikter á 1200 kg. Trots regn, snö och vindbyar upp till 24 m/s så påverkades inte arbetet med gjutning och armering. Genom att föra de rullbara takmodulerna åt sidan kunde man med hjälp av en kran bland annat lyfta in fler än 180 stycken väggblock utan att miljön innanför väderskyddet och den gjutna plattan påverkades. Dessutom har arbetsmiljön under väderskyddet har varit gynnsam, tidsplanen har följts och gett ökad produktivitet jämfört med en arbetsplats utan väderskydd.

Kund: Libergs Sweden och PEAB för Hemsö Fastighets.
Projektledning: Projektallians
System: Allround FW, Layher AllroundKederXL
Plats: Norrköping

Tillbaka till referenser