Referenser

Det här var första gången Layhers Brosystem användes över järnvägsspår i Sverige.
För att skapa en känsla av stabilitet och trygghet för de gående täcktes väggarna med Layhers Protectkassetter.
Montörerna tyckte det var roligt att få bygga en så speciell konstruktion.

Janne Emdebrant

Hyrex 

”Hela samarbetet med Layher gick väldigt smidigt.”

Därför var Layhers provisoriska bro så uppskattad:

  • Hela bron byggdes klart på tre dagar.
  • Kompatibel med LOTS trappsystem.
  • Kortare spiror gjorde arbetet mer ergonomiskt.
  • Tack vare färdiga lasttabeller för olika spännvidder blev verifieringen enklare. 
  • 80% av materialet var ställningskomponenter ur entreprenörens befintliga sortiment.

Kallhälls station

När Kallhälls station utanför Stockholm skulle byggas ut behövdes en tillfällig gångbro för att transportera resenärerna över järnvägsspåren till perrongerna. Det här var första gången Layhers Brosystem användes över järnvägsspår i Sverige.

El och stål- en farlig kombination

Layhers Brosystem för publikt bruk har räckesgrindar på sidorna, vilket på hög höjd i värsta fall kunde ge upphov till svindel. Eftersom bron gick över en järnväg med farliga elledningar anpassades konstruktionen för att möta Trafikverkets krav, i syfte att undvika olyckor.

Provisorisk bro med permanent känsla

Lösningen blev Allround Brosystem och Lots trappsystem. För att skapa en känsla av stabilitet och trygghet för de gående täcktes väggarna med Layhersmed Protectkassetter. Hela konstruktionen blev tredjepartsverifierad av Sweco.

Kund: Hyrex
System som användes i projektet: Allround BrosystemAllround LOTS-trappa

Tillbaka till referenser