Referenser

Väderskyddet klättrade med det växande huset. Foto: Mikael Levander
Väderskyddad toppvåning.
Maximal styrka med tätare gitter och förstärkt profil.

Fredrik Wik

Layher 

”Att Layher gjort det möjligt att lyfta in fuktkänsliga väggmoduler i trä under rådande snöstorm kändes extra bra.”

Keder XL erbjuder:

  • Väderskyddad toppvåning.
  • Kompatibilitet med det klättrande Extolersystemet.
  • Få arbetsmoment med snabbt och enkelt montage.
  • Maximal styrka med tätare gitter och förstärkt profil.
  • Korta fackverk ger effektiv logistik.

Klättrande väderskydd i Sundbyberg

De två trähusen Strandparken i Sundbyberg är de första åttavåningshus i Stockholm som byggts helt i moderna träkonstruktioner. När husen byggdes behövdes rejäla väderskydd som skydd mot den svenska vintern för att garantera ett fuktsäkert bygge.

Fasaden bjöd på utmaningar

Eftersom hela huset byggs i massivträ måste byggprocessen väderskyddas. Det blev därför extra viktigt att anpassa väderskyddstaket efter fasadens utstick och balkonger.

Enormt väderskydd

Lösningen blev ett 20x50m stort Keder XL tak som vi anpassade till det klättrande Extolersystemet från Martinsons som följer huset uppåt efterhand det får fler våningar. Den hängande arbetsställningen anpassades längs fasadkonturen med hjälp av olika facklängder och utkragningar. För att minimera utböjningen från utkragningarna skapades liggande fackverk i botten på hängställningen med plandiagonaler. På toppen sattes ett väderskyddstak som skapade en torr och ljus arbetsmiljö. På så vis kunde fuktproblem undvikas och hela byggprocessen löpte smidigt, från bottenplatta till inflyttning tog det endast 7 månader.

Kund: Delete Sweden AB
System som användes i projektet: Keder XLAllround modulställning

Tillbaka till referenser