Referenser

Niclas Westberg

Produktionschef på Entry AB 

”Det var en ny upplevelse att bygga formställning med torn, men inte svårare än någon annan ställning. Vi har själva monterat formställningen och höll tidsplanen på fem dagar med 5–6 gubbar. Vi byggde tornen direkt på brons gjutna bottenplatta utan hjälp av kran. Under själva formbygget har vi haft stor nytta av inplankningen.”

Plattrambro med Layher TG 60

Utanför Borlänge lanseras en plattramsbro för järnväg med underliggande bilväg. Bron byggs vid sidan av järnvägen och den befintliga bron till dess att tiden för bokat tågstopp kommer. Från upphandling till leverans är projektet under stor tidspress.

Projektet utförs som en totalentreprenad i ett område över väg 789 vid Solvarbo. För att förenkla lansering ändrar man utgångsförslaget från bred och rak bro till en rombformad och smalare bro. För bland annat vattenavrinning krävs att bottenplattan och övergjutning lutar 20 cm från högsta till lägsta punkt. Bron ska också bli 60 cm högre än den befintliga från år 1936. Ställningsmaterialet och tillhörande HEB120-balkar måste levereras i öppen lastbil då det inte finns några gaffeltruckar att tillgå.

Brobyggnationen

Bron lanseras vid sidan om befintlig bron och skjuts slutligen 33 meter till rätt plats. Efter att bottenplattan är färdigbrunnen monteras drygt 5 meter höga Layher TG 60-torn och därpå balkar. För att smidigt komma åt och bygga formen läggs ett fullständig inplankat arbetsplan i formställningen och skyddsräcken monteras på ställningssidorna. Genom att noggrant mäta in formställningen, utskruvningen i topp- och/eller bottenskruvar samt kontrollera underslagen, så kunde lutningen säkerställas innan gjutning. TG 60-tornen placerade som 14 x 8,2 meter rombformation, monterades stående direkt på plats. Bron kompletterades med arbetsställning och trapptorn för god tillgänglighet.

Kund: Entry AB för Trafikverket
System: Layher TG 60Layher Allround HEB 120-balkar
Plats: Järnvägsbro över väg 789 vid Solvarbo

Tillbaka till referenser