Referenser

Temporär bro med 34 meters spännvidd

Publik bro i Visby hamn

Region Gotland var i behov av en temporär och stabil gångbro som skulle klara de hårda väderförhållanden som Visbys hamnområde utsätts för. Brons syfte var att leda gående turister från kryssningsfartygen över den trafikerade färjeleden, till den historiska ringmuren och innerstaden.

Utförande enligt Trafikverkets regler

I upphandlingen klargjordes utföras enligt Trafikverkets regler. Bland annat att lösningen skulle ta extra hänsyn till att bron skulle göras tillgänglig för allmänheten, spänna över hamnens dubbelriktade huvudled och ha en höjd så att även tung trafik kunde passera under. Med Östersjön som granne behövde även särskild hänsyn tas till de tuffa väderförhållanden i området, bland annat med tanke på starka vindar.

Hög lastkapacitet och spännvidd

För projektet valdes Layhers brosystem som klarar både höga laster och stora spännvidder. Dessutom har bron barnsäkra räcken och halkfria gångplattformar.

Den 2 meter breda, 36 meter långa och 6 meter höga bron fördelades på bropelare av Heavy Duty-torn. Stöden breddades med Layher Allround och förankrades med motvikter som tryggar konstruktionen vid storm. Den komfortabla och breda LOTS-trappan anslöts på båda sidor av försågs med belysning. Den temporära bron har kommer stå under minst tre år.

Kund: Höjdbolaget för Alvar Hallgren Bygg/Region Gotland
System som användes i projektet: Allround BRS, Heavy Duty-torn, Allround LOTS-trappa, Allround
Plats: Visby

Tillbaka till referenser