Referenser

Totalt gick det åt nästan 100 ton som alltihop kunde levereras ut på ett par dagar från Layhers lager i Upplands Väsby.
Hög säkerhet med inbyggda fallskyddsräcken och tillträdesleder under montering.

Niklas Sandler

Ställab 

”Imponerande leverans av så pass mycket material”

Fördelar med SpeedyScaf och TG60:

  • Tidseffektivt sätt att bygga i och med att tornen kan monterades liggande på marken.
  • Flexibel lösning som kunde anpassas till olika laster genom att variera facklängden.
  • Layher SpeedyScaf monterades enkelt med bara sex komponenter och få handgrepp.
  • Kompatibelt – TG60 passar helt in i Layher Allround-systemet.
  • Hög säkerhet med inbyggda fallskyddsräcken och tillträdesleder under montering.

Rekordtungt i Sjöstaden

I samband med byggandet av Båghuset i Hammarby Sjöstad fick Layher förfrågan om en stämpställning och stödstämp för att gjuta ett betongvalv. Fem våningar upp i huset skulle ett stort överhäng gjutas som i sin tur skulle bära de sex resterande våningarna. Överhänget bars upp av en stålbalksram och tre stora pelare.

100 ton ställning

Stålbalksramen vägde nästan 15 ton per löpmeter och för att bära upp den krävdes stora mängder stämpmaterial. För att ställningen inte skulle bli för tung behövdes en effektiv stämplösning.

Högt stämp krävde kreativ lösning

Layher tog fram ett förslag med en arbetsställning av Layher SpeedyScaf ramar i stål för fasadarbetet, kombinerat med stämpställningen TG60 eftersom byggnadens form förutsatte en gjutning. För att spara tid byggdes stämptornen liggande på marken och sattes sedan på plats med teleporter och kran. Stämpet blev så högt att man fick lyfta tornen i två etapper med 7-8 meter i taget. Tack vare komponenternas precisa toleranser så passade torndelarna perfekt ovanpå varandra.

Kund: Ställab
System som används i projektet: Allround modulställning

Tillbaka till referenser