Referenser

Layhers Protectsystem som användes som bullerskydd vid en ombyggnation på SÖS.
För att få ytterligare ljudisoleringen kompletterade vi med ljuddämpande isolering som vi satte i Protect-kassetterna.

Jörgen Söderström

Rapid Hyrställningar 

”Alla kunde sova gott trots oväsen bredvid”

Fördelarna är många med Layher Protect System:

  • Isolerande Protect-kassetter fungerar ljuddämpande.
  • Kompatibelt med Layher Allround och Layher SpeedyScaf.
  • Modulära mått innebär snabbt montage. 
  • Återanvändningsbar lösning med lång livslängd.
  • Låga vikter på varje enskild komponent.
  • Hög säkerhet eftersom systemet kan monteras upp till 90 m bygghöjd.

Sömnlabbet på SÖS

Södersjukhuset i Stockholm genomgår en omfattande ombyggnation som beräknas pågå under flera år. Layhers uppgift var att ta fram ett 14 meter högt bullerplank som kunde skärma av mot det ljudkänsliga Sömnlaboratoriet.

Markarbete fick inte störa sömnen

För att Sömnlaboratoriets patienter skulle kunna sova gott behövdes en avskärmande vägg för att stänga ute det markarbete som skulle påbörjas utanför deras lokaler.

Sov som ett barn

Entreprenören löste problemet med att sätta upp Layhers Protectsystem på Allroundställning. För att få ytterligare ljudisoleringen kompletterade vi med ljuddämpande isolering som vi satte i Protect-kassetterna.

Kund: Rapid Hyrställningar
System som användes i projektet: ProtectAllround modulställning

Tillbaka till referenser