Referenser

Varje dag skulle 300 byggnadsarbetare ta sig till och från jobbet.
Bron monterades i två delar på annan plats och transporterades sedan till bygget där den lyftes på plats med kran.

Anders Backlund

Forsen projekt 

”Utan Layhers temporära bro hade det sannolikt blivit trafikkaos”

Framgångsfaktorer:

  • Enkel projektering enligt färdiga tabeller.
  • Snabb och enkel montering som gav färdig bro på en arbetsdag.
  • Minimal störning av trafiken under byggtiden tack vare att monteringen skedde på annan plats.
  • Modulsystemet kunde återanvänds och inget material behövde skrotas vid rivning.
  • Godkänd för publik användning och har barnsäkra räcken.
  • Kan väderskyddas med tak och väggar.

Swedbanks huvudkontor

När Swedbanks 45 000 kvm stora huvudkontor skulle byggas på en gammal parkeringsplats i Sundbyberg var det viktigt att tänka på både miljöpåverkan och kostnadseffektivitet.

Vägen var i vägen

Byggarbetsplatsen låg på ena sidan av en högintensiv trafikled och bodetableringen på den andra och varje dag skulle 300 byggnadsarbetare ta sig till och från jobbet utan att störa trafiken.

Minimal störning av trafiken

För att slippa störningar i trafiken när personalen skulle ta sig från etableringen till arbetsplatsen byggdes en temporär bro av Allround brosystem. Bron monterades i två delar på annan plats och transporterades sedan till bygget där den lyftes på plats med kran. Hela arbetet tog mindre än en arbetsdag och innebar minimal inverkan på trafiken.

Beställare: Forsen projekt
System som användes i projektet: Allround BrosystemAllround LOTS-trappa

Tillbaka till referenser