Referenser

Hög säkerhet med inbyggda fallskyddsräcken och tillträdesleder under montering.
Under de år som bygget pågått har större delen av Layhers produktportfölj använts. och fallskyddad arbetsyta.
Monteringsinstruktion med typexempel enligt EN12812 stämpstandard.

Magnus Strindberg

Layher 

”Layhers lösning reducerade materialbehovet och frigjorde arbetsyta”

TG60 i kombination blev en vinnande lösning:

  • Monteringsinstruktion med typexempel enligt EN12812 stämpstandard.
  • Tidseffektivt sätt att bygga i och med att tornen kan monteras horisontellt.
  • Få och lätta komponenter.
  • Hög kompabilitet då TG60 passar helt in i Layhers Allroundsystem.
  • Hög säkerhet med inbyggda fallskyddsräcken och tillträdesleder under montering.

Underjordisk galleria på Nya Karolinska Sjukhuset

Skanska Healthcare skulle gjuta ett tak i Akademiska Stråket, som är en galleria i Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Gallerian är placerad i källarplan mellan de olika husen där det istället för kulvertar finns hela källarvåningar. Ovanpå dessa skulle man nu gjuta ett tak så att vägar och parker kunde anläggas som vanligt uppe på ytan.

Ojämna golv ställde till det

Den låga takhöjden och växlande golvnivåer gjorde att det krävdes en del geometriska anpassningar.

Nya arbetsytor på köpet

Vi drog nytta av kompabiliteten mellan TG60 och Allroundsystemet, vilket visade sig vara en smart kombination som dessutom var kostnadseffektiv då det krävdes mindre material. Till exempel gjordes överbryggningar mellan stämptornen som ett slags minifackverk som reducerade materialbehovet och frigjorde arbetsyta för Skanskas personal.

Beställare: Skanska Healthcare

Tillbaka till referenser