Referenser

918 kvm av Allround FW byggdes för renoveringsarbeten i saluhallen.
Arbetet utfördes snabbt och säkert av 4 montörer under 5 dagar.

Fredrik Wik

Projektingenjör, Layher AB 

”Projektet har krävt flera tekniska beräkningar. Den höga lastkapaciteten löstes med fackverkslösningen Allround FW.”

Fördelar med Allround FWs fackverksystem:

  • Stora spännvidder
  • Hög lastkapacitet
  • Smidiga och lättbyggda delar
  • Integrerat i Layher Allround-systemet

Varsam och säker renovering av Östermalms Saluhall

Anrika Östermalms Saluhall från 1888, renoverades under tre intensiva år. Den katedralslika saluhallen är ett byggnadsminne och alla delar av projektet behövde genomföras med stor varsamhet för att inte påverka eller skada den känsliga konstruktionen. För att spara tid var det nödvändigt att hitta en lösning där flera yrkesgrupper kunde arbeta med olika delar av renoveringen samtidigt.

Filmtext

Video transkript

Det har nu gått drygt ett sekel sedan Östermalms Saluhall i Stockholm stod klar. Saluhallen invigdes den 30 november 1888 i kung Oscar II:s närvaro. Byggnaden anses vara en av Sveriges finaste i tegel från sent 1800-tal och ritades av arkitekterna Isak Gustaf Clason och Kasper Salin. Nu renoveras och moderniseras den. Ett arbete som inte saknar utmaningar… Den katedralslika saluhallen är ett byggnadsminne och alla delar av projektet måste genomföras med stor varsamhet för att inte påverka eller skada den känsliga konstruktionen. Dessutom är projektet tidspressat och renoveringsarbetet måste pågå på flera ställen samtidigt. Projektbyrån COWI leder detta Construction Management-projekt på uppdrag av Stockholms stad Fastighetskontoret.

Patrik Fernström (Operativ Chef, RSG Ställningar AB)

– Vi fick i uppdrag av Projektbyrån att bygga en undertaksställning på 918 m2. Samtidigt så ville dom att det skulle vara fritt från ställning nere på marken. Vi vände oss till Layhers konstruktörer och satt med dem och tog fram en lösning, som var både tidseffektiv och säker.

Fredrik Wik (Projektingenjör, Layher AB)

– När RSG kom till oss med det här intressanta projektet och jag började förstå de speciella utmaningarna så tänkte jag direkt på vårt Allround FW-system. De behövde ett system med hög bärförmåga men som samtidigt är smidigt och lättbyggt. FW-systemet har enskilda komponenter med låg egenvikt, samtidigt som konstruktionen som helhet har hög lastkapacitet. Tack vare detta kunde vi konstruera en fackverkslösning med en fri spännvidd på 21,2 meter. Ändå kunde det monteras på ett helt nytt sätt, utan kran eller andra lyfthjälpmedel.

FW fackverkssystem är ett modulärt fackverk som är helt och hållet integrerat i Layher Allrounds systemmått. För denna fackverksstruktur tillkommer bara tre grundläggande komponenter; en stolpe, ett fyrkantshorisontalstag och ett justerbart diagonalstag. Dessa kan hanteras för hand och ansluts med bult och sprint. Alla övriga delar, som t.ex. stag och inplankning och skyddsräcken, är vanliga Allroundkomponenter.

Tack vare tre olika höjder på stolpar och tre olika längder på fyrkantshorisontaler kan FW fackverkssystem anpassas optimalt till projektspecifika krav på geometri, bärförmåga och spännvidd. Komponenterna passar perfekt in i Layher Allrounds systemmått. Detta innebär att laster överförs centrerat och på mest gynnsamma sätt.

På fem arbetsdagar byggde fyra montörer på RSG Ställningar det 918 kvm stora FW-systemet 11 meter över saluhallens golv. Hela den 15 meter höga undertaksställningen från vilket det gamla taket från 1888 renoveras bärs upp av FW systemet, vilket frigör hela golvet nedanför för arbete.

Patrik Fernström (Operativ Chef, RSG Ställningar AB)

– Jag ser inte hur vi skulle ha löst uppgiften om det inte vore för Layhers FW-system. Vi klarar lastkapacitet, spännvidd, det är smidigt och lätt att arbeta med. Det var nyckeln till att lösa det här projektet på ett tidseffektivt och säkert sätt.

Utmaningar på flera plan samtidigt

I projektet fanns det gott om utmaningar att ta hänsyn till. Man ville i största möjliga mån undvika att belasta det känsliga saluhallsgolvet samt att det inte fick ske någon förankring av arbetsställningen i huskonstruktionen. Saluhallen med de gamla bärande pelarna i gjutjärn och takfackverken är unika byggnadsminnen. Dessutom behövde man tillgodose behovet att skapa utrymme för flera aktörer, så att de samtidigt skulle kunna utföra renoveringsarbete på olika plan. Därutöver fanns en stor tidspress, då handlare och andra hyresgäster snabbt ville flytta tillbaka till lokalen.

Snabbt, säkert och smidigt

För att renovering skulle kunna ske av väggar, golv och tak samtidigt, byggdes en 15 meter hög undertaksställning över saluhallsgolvet. Den bars smidigt upp av en fribärande balk av Allround FW, 11 meter över golvet. En sammanhängande konstruktion med inbyggd stabilitet och en fri spännvidd på 21,2 meter. Undertaksställningen fungerade också som ett skyddstak för arbetarna på de underliggande planen.

Layhers teknikavdelning konstruerade det modulära FW-systemet vars enskilda komponenter har en låg egenvikt. Samtidigt har konstruktionen som helhet en hög lastkapacitet. Det möjliggjorde en fackverkslösning på 918 kvm med en fri spännvidd på 21,2 meter.

Med hjälp av endast fyra ställningsbyggare monterades systemet snabbt, säkert och smidigt samman med de olika facklängderna och plattformarna.

Kund: RSG ställningarCOWI Projektbyrån Stockholm på uppdrag av Stockholms stad Fastighetskontor.
System: Allround FW
Plats: Östermalm, Stockholm

Tillbaka till referenser