Referenser

Ställningslösning med 2,57 m Layher Allround LW
Unik ställningskonstruktion
Ritning av Storvretens vattentorn, Layher Allround LW

Daniel Pertot

Arbetsledare för hiss och byggställningar på Cramo AB 

”Det här projektet var utmanande men också roligt och den utförliga projekteringen resulterade i att byggandet blev enkelt – det blev som vi planerat.”

Vattentorn renoveras på hög höjd

Sedan 1961 har Storvretens vattentorn utanför centrala Tumba försörjt omkringliggande fastigheter med vattentryck. Sedan 2010 har dock endast pumparna använts då tornet och vattenreservoaren högst upp fått skador. Botkyrka kommun renoverar under 2020 tornet för att säkra vattenförsörjningen för ytterligare 3000 fastigheter. Renoveringen innebär bland annat vattenblästring och byte av betong, armering på pelare och tak samt ytskikt i vattenreservoaren.

Höghöjdsarbete och betongmassor

Betongentreprenören ska utföra renoveringsarbeten på 31 till 46 meters höjd. Ställningen måste byggas runt hela vattentornet och med arbetsplan på de översta 15 meterna. Under arbetet kommer vatten från blästring och betongmassor hamna på arbetsplanen och det är viktigt att de är helt täta så att det inte uppstår risk för genomrinning till underliggande plan eller ner till marknivå. Betongmassorna kommer vara minst 15 ton. På grund av den höga höjden måste betongarbetarna skyddas från nederbörd och vind samt att minska höghöjdskänslan.

Unik ställningslayout stabiliserar arbetsställningen

För att bygga den 46 meter höga byggställningen presenterade Layher en stabiliserande layout som är helt unik. Endast Layher Allround i stål med måttet 2,57 meter användes. Genom att montera långa räta fack i form av sex armar utifrån vattentornets pelare, och däremellan triangelformade konstruktioner med horisontaler, skapade man en ytterst stabil arbetsställning på varje bomlag. I basen stämpade man ställningen mot pelaren i vattentornet. Ett trapptorn med 21 stycken 2-meterstrappor monterades och därtill en hiss för att nå de olika arbetsplanen.

De räta facken fylldes med arbetsplattformar och därefter kompletterades ställningen med tjocka plank och heltäckande playwood för att hindra genomrinning vid blästring. Det första arbetsplanet placerades på 31 meters höjd. Samtliga arbetsplan och sidorna på landgångarna täcktes in på sidorna som väderskydd och för att lindra upplevd höghöjdskänsla.

Lastklass på ställningen beräknades och betongentreprenören tog fram en riskanalys på förväntade vatten- och betongmassor och införde därefter återkommande städschema. Större betongmassor skyfflas i kärror och tas ner via bygghiss.

Projekteringen utfördes i LayPLAN CAD och presenterades som ritningar i 2D och 3D för betongentreprenören och ställningsentreprenören.

Kund: Dipart Enterprenad och Cramo AB för Botkyrka kommun
Projektledning: Botkyrka kommun/Konsultgruppen Röda tråden
System: Layher Allround
Plats: Tumba

Tillbaka till referenser