Featured

Ställning skyddar tågtrafik vid arbete med kraftledning

Nu dras en ny elförbindelse genom södra Stockholm vilken under 2021 kommer att förstärka det befintliga elnätet. Nya luftledningar dras i existerande elgata, bland annat över en befintlig järnväg. Tunga ledningar hanteras då ovanför spår och tågtrafik vilket kräver en smart och säker skyddsställning som också kan förbättra branschstandarden.

STÄLLNINGSAVDELNINGEN PÅ CRAMO KONTAKTADES AV KRAFTLEDNINGSFÖRETAGET DALEKOVOD FÖR FÖRSLAG PÅ ETT SÄKERT SKYDD ÖVER JÄRNVÄG. De hade högt ställda krav på säkerhet och bärkraft på skyddslösningen. Vanligtvis tillämpar Dalekovod träkonstruktioner med dessa levde inte upp till de ställda kraven för att säkra spårdrift under hantering av kraftledningarna.

Söder om Stockholm, mellan Snösätra och Ekudden, bygger Dalekovod nu nya ledningsstolpar och byter kraftledningarna för el som transporterar 400 000 volt. Elförbindelsen passerar under en fas över järnväg. Delprojektet innebär arbete från en 33,5 meter hög ledningsstolpe med en ø 40 mm:s lina på 380 meter och med en vikt på 1,9 ton. Följaktligen behövdes ett skydd över järnvägen bland annat för att säkra resenärerna, tågtrafiken och dess driftledningar på 15 000 volt.


Skyddsställning kan förbättra branschstandard
Grundidén till skyddsställningen hade Cramo men det krävdes utförliga ritningar och beräkningar vilket ledde till att de kontaktade Layhers tekniska avdelning för konsultation.

– Jag hade ett möte med Torbjörn Lexander på Layher där vi diskuterade lösningen. Senare fick jag av en jättefin ritning i 2D och 3D med Layher Allround och FW-systemet samt beräkningar som bekräftade att ställningen skulle tåla krafter från eventuellt fallande ledningarna. Jag visade Dalekovod underlaget som i sin tur presenterade lösningen för sin kund. Dalekovod har inte använt sig av ställningar tidigare men lösningen med FW som skyddande balkar och Allround-stödben blev godkänd. Det blev en effektiv lösning där materialet inte behöver gå till återvinning efteråt, vilket nog kostat en hel del pengar vid tidigare träkonstruktioner. Jag hoppas för både deras och vår skull att de ser fördelarna med denna skyddsställning i hela infrastruktur- och kraftledningsbranschen, säger Daniel Pertot, projektledare på Cramo.

Foto av Daniel Pertot, projektledare på Cramo och Torbjörn Lexander teknisk samordnare på Layher
Inspektion av skyddsställning av Daniel Pertot, projektledare på Cramo och Torbjörn Lexander, teknisk samordnare på Layher
Peter Larson, säljare på Layher
Peter Larson, säljare på Layher

Skyddsställningen blev 18 meter bred med 25 meters fri spännvidd och en höjd på 19 meter, allt för att tillgodose alla säkerhetsavstånd. Varje stödben hade en total ballast på 33 ton samt förankring med vajer. Ställningen försågs också med 4 meter högt klätterskydd från mark.

– Layher rekommenderade FW-balkar vid denna spännvidd och krav på säkerhet. En av fördelarna är att balkarna kunde prefabriceras vid sidan om järnvägen och sen lyftas på plats med kran, säger Peter Larson, distriktsäljare på Layher.

”Jag hoppas för både deras och vår skull att de ser
fördelarna med denna skyddsställning i hela
infrastruktur- och kraftledningsbranschen”

Arbete med millimeterkoll
Torsten Gröhl, gruppledare, Cramo tog fram en plan för arbetsberedning för logistik så att montage av olika delar smidigt kunde ske på plats vid sidan av järnvägen innan ställningens slutgiltiga sammanfogandes. Inför montaget genomgick Cramos montörer en elsäkerhetsutbildning för arbete nära högspänningskablar och Daniel Pertot gjorde en riskanalys.

– En utmaning var alla säkerhetsavstånd runt och under ställningen för att utesluta ljusbågar*. Vi tog hjälp av en utsättare som tog fram plushöjd och sidomått. Bland annat för rätt avstånd till kraftledningarna ovanför, avstånd från järnvägen och ovanför dess ledningar. Utsättaren hjälpte oss också så att vi monterade stöden exakt mittemot varandra. Vi använde oss själva av laser för kontroll under montaget, förklarar Daniel.

Hög spänning vid skyddsställning
Det var ett precisionsjobb att placera de 20 meter långa och 2 ton tunga FW-balkar på rätt plats på stödbenen under nattarbetet. Den fria höjden mellan stödställningen och de befintliga högspänningsledningarna var 13 meter.

– Sammantaget tog det mellan 6 och 9 man under tre veckor att förbereda montage med stödben med ballast, vajrar och FW-balkar. Våra ledande montörer tyckte FW-systemet var enkelt att montera och att det gick snabbt. Nu har vi haft några nätter med ungefär 2 timmar per natt då vi uppfört ställningen med hjälp av en 100-tons mobilkran med vinkad jibb. Ett arbete under stort säkerhetstänk. Alla ledningar var inte avstängda så de fick lyfta ansvarsfullt och passa in FW-balkarna på någon millimeter på stödbenens spiror. Demonteringen om någon månad räknar vi med tar kortare tid, framförallt lyften. Det sista montaget gjordes i natt med 6 montörer samt arbetsledning, det gänget har nog inte vaknat än, berättar Daniel och fortsätter;

– Ställningen är dimensionerad för att stå stabilt och inte falla, vajerlösningen var ett önskemål från kund. Det här är ett skithäftigt projekt och vi på Cramo är väldigt nöjda, allt har gått säkert till och att vi klarade alla måttsättningar, höjder och tider. Vi hoppas att utvärderingen av skyddsställningen kommer vara positiv och att det bli liknande lösningar med alla kommande infrastrukturprojekt i Sverige där det behövs liknande skydd över järnvägar och vägar, säger Daniel.

*Ljusbåge: Spänningen på järnvägsledningen är 15 000 volt. Om man kommer för nära med en spira, exempelvis vid montage, kan spiran dra åt sig strömmen och det bildas en ljusbåge som passerar vidare ner i kroppen, ljusbågen ser ut som en blixt. Risken är överhängande för svåra skador eller dödsfall om man får ström i sig. Därför behövs särskild utbildning vid arbete nära starkström för att förstå risker och hur man undviker farliga situationer.

FAKTA
System: Layher Allround, FW-balkar samt Allround trappa
Vikt per spira: 13,4 kN
Mått: Höjd 19,40 meter (underkant 17,40 meter), 18 meter bred och 34,60 meter lång (fri spännvidd 24,88 meter)
Ballast: 33 ton per stödben samt vajer
Säkerhet: Allround trappa och klätterskydd

Källor: svk.se

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB