Projekt

Väderskyddade broar klimatförbättrar vid byggnation och reparation

Genom att skapa ett torrt klimat med högre temperatur än utomhusluften finns det möjlighet att genomföra klimatkänsliga broreparationer och byggnationer året runt.

MINUSGRADER, ISVINDAR OCH SNÖSLASK BEHÖVER INTE HINDRA FÖRBÄTTRINGAR AV SVERIGES INFRASTRUKTUR. Väderskyddet Keder XL i kombination med Layher Allround är med sin sömlösa integration tillämpligt för att skapa ett eget klimatskyddsystem som möjliggör allt från svetsning, till gjutning och asfaltering trots utomhustemperaturer under 5 grader. I många fall förlängs säsongen för att utföra projekt inom infrastruktur bara genom att väderskydda exempelvis bron och i andra fall krävs stöttande värmesystem för att förlänga säsongen och försäkra sig om en jämn temperatur.

Väderskydd över gångbro
Väderskyddad gång- och cykelbro i Mora

Anpassa väderskydd till brokonstruktionen
En stor fördel med Layhers systemställningar kombinerade med Layhers väderskydd är att konstruktionen kan anpassas till de geometriska förutsättningarna för varje enskild bro. Lösningar från statisk tältkonstruktion till öppningsbara och rullbara väderskydd. För arbete under bron kan en hängställning adderas och täckas in.

– Med många pågående infrastrukturprojekt i Sverige har vi sett en ökad förfrågan från ställningsentreprenörerna om hur de kan hjälpa sina beställare att genomföra brobyggnationer och reparationer även under de kyligare månaderna på året. Men även andra rullbara intäckningar som krävs av miljöskäl. Layher kan då bistå med en rad idéer på lösningar, rådgivning och hur konstruktionerna ska dimensioneras, vilket vi ser givit resultat då flera byggbolag valt att klimatförbättra för att genomföra projekt oavsett säsong, förklarar Camilla Borghi, projektingenjör med särskilt ansvar för väderskydd på Layher AB.

Så här ser det ut under väderskyddet när man väderskyddar en brobyggnation
Torr arbetsmiljö vid brobyggnation under väderskydd i Upplands Väsby

Fristående väderskydd möjliggjorde asfaltering
Andreas Tengström, förman på Bergnäset Ställningsmontage berättar om väderskydd över brobana.

– Det är andra gången som vi byggt väderskydd över bro för NCC. Det första projektet pågick under januari under två veckor i Upplands Väsby och det andra under mars månad i Mora. I båda fallen var projekten inte projekterade för att infalla vid de kallare månaderna på året, men de behövde utföras och då är det bara att lösa, berättar Andreas.

Ställningsmontören och förmannen Anders Tengström har varselväst och varselhjälm
Andreas Tengström, förman på Bergnäset Ställningsmontage

I Mora skulle väderskyddet hålla rätt klimat för att man på bilbron skulle kunna lägga tätskikt och en “asfaltsmatta”. En hantering som krävde torrt klimat och en temperatur över 5 plusgrader, vilket stöttades med värmekanoner. En utmaning för montaget var att det var mycket ont om utrymme och att schaktmassor gjorde att det fristående väderskyddet fick roterats 90 grader och därmed snabbt projekteras om.

– Väderskyddet i sig var ganska ”basic” det var inte svårare än något annat väderskydd. Det var mest omständigheterna, att det var bråttom och ett fristående väderskydd med infästning i brobanan som behövde anpassas till nya förutsättningar på plats. Men Layher stöttade med beräkningar på antalet och fördelningen av förankringar, varje fack bara var 0,73 x 1,40. Hela väderskyddet hade en spännvidd på 19,2 meter och var 15,42 meter långt och en taknockshöjd på 6 meter. Att vi alltid kunnat lösa allt trots tidsbrist – det är jag riktigt nöjd med, avslutar Andreas.

FAKTA
System: Layher Keder XL, Layher Allround

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB