Projekt

105 meter högt trapptorn vid Kineum-skrapans kärna

En helt ny skyline framträder nu i Göteborg, staden som ligger i framkant när det kommer till att uppföra svenska skyskrapor. Och i stadsdelen Gårda, etablerar NCC den 110 meter höga skyskrapan Kineum vars kärna nu färdigställs via bygghiss och trapptorn.

STÄLLNINGSFÖRETAGET XERVON MONTERAR ETT 105 METER HÖGT TRAPPTORN VID HUSETS MITT FÖR NCC. Uppdraget innebär ett montage av ett L-format ställningstorn med trappor vid mittenkärnan. Kärnan har glidformgjutits mellan mars och april, och under maj utförs arbete på insidan innan taket stängs igen.

Martin Andersson, regionchef, Xervon, projektledare Kineum
Martin Andersson, regionchef,
Xervon

-Just nu monteras invändiga trappor och när montaget av trappor ska utföras så tar byggarbetarna sig upp med bygghissen till rätt våningsplan. Där arbetar vi löpande med montage av en anslutande arbetsställning med trapptorn. Trapptornet bli också en utrymningsväg om hissen inte skulle fungera, berättar Martin Andersson, regionchef på Xervon.

Geometriska utmaningar
Trapptornet har en ovanlig geometri. Det är en smal och kort ställning, konstruerad som ett ”L” runt Kineum-kärnan och dessutom exceptionellt hög med sina 105 meter. I beräkningarna har man tagit hänsyn till de stora lasterna, egenvikt av ställningen och yttre påverkan som vind. För att inte riskera en snedbelastning, exempelvis där enskilda spiror skulle kunna överbelastats, har Xervon monterat dubbelsprior mellan facken samt ett system av horisontaler, diagonaler, plandiagonaler och förankringar som sammantaget fördelar lasterna.

-Alla facken bygger på egna spiror och kopplas ihop med dubbla kilkopplingar. Dessutom monterar vi dubbla förankringspunkter på nästan alla spiror, en förankring varannan meter. Det blir ett 100-tal förankringar totalt i varje spira. Lösningsförslaget har tagits fram i samarbete med den tekniska avdelningen på Layher. Vi är tre montörer på plats, varav en går och fäster in ställningen så gott som hela tiden medan de andra två montörerna bygger vidare på ställningen, förklarar Martin.

Ställningslösning för trapptorn vid Kineums kärna. Layher Allround monterad av Xervon Sweden på uppdrag av NCC.

 www.tmrw.se Copyrights
Kineum-Reflex Arkitekter
105 meter hög ställning med trappa av Layher Allround.
Visualisering av Kineum från Reflex Arkitekter och Tomorrow

”Man monterar bara det man kan ta i händerna”

Säkert montage
Montaget av arbetsställningen och trapptornet kommer att ta 24 arbetsdagar för de tre montörerna som kör 10-timmarspass. Ställningen byggs samtidigt som trappor monteras i kärnan.

-Det är lite krävande med många arbetare i rörelse samtidigt men vi håller hårt på säkerheten då vi monterar. Vår lastbil levererar ställningsmaterial i gropen, sen lastar vi in våning för våning i bygghissen och arbetar ifrån leveransen i hissen. Inget material får ställas av på ställningen, man monterar bara det man kan ta i händerna och jobbar med det tills det sitter fast och så drar vi med oss nät allteftersom. Egentligen är det inte så mycket material, men det är högt och trångt och vi delar bygghissen med andra yrkesgrupper.

Kort tid
Ställningen är av typen Layher Allround och kommer efter att den nått toppen stå kvar i en veckas tid, varefter nedmonteringen påbörjas. I juni, då bjälklag och trappor är på plats i kärnan, ska byggnadens tak stängas och en toppmonterad kran installeras. Kranen kommer då bli Sveriges högst placerade tornkran. Den kommer i sin tur vara den primära kranen för det fortsätta arbetet med att färdigställa stomme och fasad för Kineum-skrapan.

FAKTA OM SKYSKRAPAN KINEUM
Byggs av NCC, samordnare i delad entreprenad, för kommande ägare och förvaltare Plazter.

Kineum har fått sitt namn från det grekiska ordet kineo, vilket betyder att sätta i rörelse, vilket ska symbolisera verksamheten i skyskrapan.

Skrapan kommer innehålla kontor men även hotell med spa, restauranger, barer, träningsmöjligheter, nöjen m.m.

Byggnaden blir 27 våningar och 110 m hög.

Inflyttning sker under 2022.

Foto: Reflex Arkitekter och Tomorrow, Xervon, Rami Kurdali  
Film: NCC
3D illustrationer ställning: Layher
Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB